Recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în  instituţiile de învăţământ postliceal ale Inspectoratului General al Poliției Române, sesiunea ianuarie 2018

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sediul în Municipiul Constanţa, Bulevardul MAMAIA, nr. 106, (lângă SPITALUL MILITAR) recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale Inspectoratului General al Poliției Române (I.G.P.R.), sesiunea ianuarie 2018, în raport de locul de domiciliu/reședință, înscris/ă în cartea de identitate a candidaţilor, potrivit opţiunii acestora;

 

 

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare adică să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile M.A.I. la alte instituții de învățământ militare;

n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină, trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;

o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

 

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ posliceal ale I.G.P.R, se depun până la data de 05.12.2017, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, bld. Mamaia nr. 106, de luni până vineri, în intervalul 09.00-14.00.

 

Relaţii suplimentare la tel. 0241/502.038, 0241/502.115 sau pe site-ul I.P.J. Constanţa: https://ct.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*