Inspectoratul de Jandarmi Constanţa recrutează absolvenţi pentru Şcolile Militare. Caravana s-a oprit şi la Mangalia

IMG_0221Luni, dimineaţă, o caravană a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa a demarat la Mangalia şi în localităţile limitrofe municipiului o campanie de recrutare a absolvenţilor de liceu. Astfel, tinerii care doresc să lucreze în Jandarmeria Română pot urma cursurile Şcolilor Militare Fălticeni şi Drăgăşani, nu înainte de a trece de probele teoretice şi practice impuse. Potrivit purtătorului de cuvânt al IJJ Constanţa, Laurenţiu Oprea sunt disponibile câte 350 de locuri pentru fiecare dintre cele două şcoli. „Este pentru prima dată când lansăm o astfel de campanie toamna. Campania se adresează tinerilor care au vârsta de cel mult 27 de ani, sunt absolvenţi de liceu şi au diplomă de bacalaureat. Se pot înscrie atât fete, cât şi băieţi, existând locuri atât pentru romi, cât şi pentru alte minorităţi. Una dintre cerinţe pe lângă diploma de bacalaureat este ca absolvenţii să fi avut minimum media 9 la purtare. De asemenea, cei interesaţi nu trebuie să aibă tatuaje sau semne particulare în locuri vizibile, iar condiţiile privind înălţimea se menţin deocamdată, chiar dacă se doreşte în viitorul apropiat să fie eliminate. Astfel, fetele trebuie să aibă minimum 1,65 m înălţime, iar băieţii, minimum 1,75 m înălţime. De la Mangalia, ne vom deplasa în comunele 23 August, Tuzla, Eforie şi Constanţa, dar acţiuni similare se desfăşoară în întreaga ţară”, a declarat Laurenţiu Oprea.IMG_0223

Data limită de înscriere este 5 decembrie 2017. Prima etapă o reprezintă depunerea dosarului, apoi vizită medicală şi testarea psihologică. Examenele vor avea loc în ianuarie 2018, în perioada 13 – 21 ianuarie la Fălticeni şi Drăgăşani. Aici, vor avea loc din nou vizite medicale şi probe sportive. În privinţa testărilor fizice, noutatea o reprezintă parcurgerea traseului aplicativ în sală. Urmează testele finale, şi anume testare la Limba Română (gramatică) şi la una dintre limbile de circulaţie internaţională Engleză sau Franceză, la alegere.

Tinerii care vor reuşi să promoveze toate aceste probe, vor începe să urmeze cursurile Şcolilor Militare care le vor oferi:

  • un loc de muncă sigur;
  • şcolarizare, cazare, mese, echipamente gratuite;
  • asistenţă medicală, psihologică şi medicamente gratuite;
  • soldă lunară şi compensarea chiriei.

Ce trebuie să conţină dosarele de înscriere?

Pentru a participa la concurs, candidaţii vor întocmi dosare care vor conţine următoarele documente:

  • cerere de înscriere;
  • Curriculum vitae – model Europass;
  • Diplomă de bacalaureat (copie);
  • Foaia matricolă (copie);
  • Copii ale actelor de identitate, carnetul de muncă şi/sau altor documente doveditoare care atestă vechimea în muncă;
  • Copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
  • Autobiografia;
  • Tabelul nominal cu rudele candidatului;
  • Cazierul judiciar;
  • Două fotografii color (3/4 cm);
  • O fotografie color de 9/12 cm;
  • Fişă medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne în original completată şi încheiată;
  • Certificatul de examinare psihologică;
  • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare.

Notă: Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de documente originale, pentru confruntare, în vederea certificării. Se admit şi copii legalizate.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*