Angajaților de la Șantierul Naval care nu mai au de lucru, li se oferă opțiunea șomajului tehnic pentru o perioadă de maximum 3 luni

 

”Stimați colegi,

Având în vedere:

· situația economică dificilă a societății și lipsa frontului de lucru pe importante sectoare de activitate, cu excepția sectorului de fabricație corp; · prelungirea situației de tranziție și a duratei procedurilor de schimbare a structurii actțonariatului societății; · având în vedere estimările organizației Marketing, societatea va putea relua o structură mixtă echilibrată de activitate, respectiv corp, armare și vopsitorie începând cu luna iulie 2018; · pe fondul situației generale a companiei și a reticenței clienților din sectorul de Reparații Nave, comenzile pentru acest sector sunt aproape inexistente în primul trimestru al anului 2018;

· în contextul dorinței unor angajați, exprimată, deja, către conducerea societății și a Sindicatului din cadrul DMHI, de a utiliza alternativa concediului fără plată și fără justificare pentru perioade de până la 3 luni, fără a înceta raporturile de muncă cu societatea; · pentru a evita aplicarea unor măsuri de restructurare precum concedierea colectivă sau individuală, prin prezentul e-mail vă informăm urmatoarele:

A. Începând cu 14.03.2018, salariații societății (cu excepția muncitorilor direct și indirect productivi din organizațiile : Hull Team/ Fabrication/ Assembly1 /Assembly2; personalul delegat la Șantierele Navale VARD Tulcea/Brăila și personalul direct productiv implicat în activitatea de fabricație tubulatură) pot beneficia, la cerere, de intreruperea temporară a activității pentru o perioadă de 1-3 luni, în condiții similare șomajului tehnic, respectiv cu plata unei indemnizatii de 75% din salariul de bază.

În acest sens, salariații doritori, care solicită întreruperea temporară a activității, vor întocmi o cerere corespunzătoare [conform anexei_1], în conformitate cu art. 117 din Contractul Colectiv de Muncă, art. 52 (c) din Codul Muncii și Protocolul încheiat între Sindicatul Liber “Navalistul” și DMHI.

În baza cererii întocmite de salariat, HRM Group va analiza și hotări în colaborare cu organizația aparținătoare a angajatului, iar în caz afirmativ va emite decizia nominală de suspendare a contractului individual de muncă, pe durata solicitată.

În perioada întreruperii temporare a activității (șomaj tehnic), salariații vor fi remunerați cu 75% din salariul de încadrare și se vor afla la domiciliu, la dispoziția angajatorului, având obligația de a se prezenta la lucru în termen de 48 de ore de la solicitarea societății, făcută publică prin mijloace care asigură confirmarea primirii.

B. Începând cu aceeași dată, 14.03.2018, salariații societății (cu excepția muncitorilor direct productivi din cadrulorganizatiilor: Hull Team/ Fabrication/ Assembly1 /Assembly2; personalul delegat la santierele navale VARD

Tulcea/Brăila și personalul direct productiv implicat în activitatea de fabricație tubulatură), pot beneficia de concediu fără plată, fără justificare pentru o perioadă de până la 3 luni, în baza cererii adresate organizației de Resurse Umane, ulterior validată de aceasta.

În acest sens, salariații doritori, care solicită concediu fără plată, vor întocmi o cerere corespunzătoare.

În baza cererii întocmite de salariat, HRM Group va analiza și hotări în colaborare cu organizația aparținătoare a angajatului, iar în caz afirmativ, va aproba cererea pe durata solicitată.

Perioada în care organizația de Resurse Umane va primi cererile angajaților pentru fiecare din cele 2 variante, mai sus expuse, va fi de 10 zile calendaristice, începând cu data de 14.03.2018.

Rugăm ca toți liderii de organizații ai societății să informeze și să prezinte imediat explicații asupra celor de mai sus, astfel: maiștri și G/L – personalului muncitor din subordine, G/L și T/L – personalului TESA din subordine.

Multumim tuturor pentru întelegere, și sperând ca acest set de măsuri administrative intern reglementate și în acord cu Sindicatul din societate prin prisma protocolului încheiat, să ajute la depășirea greutăților acestei perioade temporare de tranziție a societății. Pentru orice detalii suplimentare de care aveți nevoie, dumneavoastră sau angajații care optează pentru a beneficia de una din cele două proceduri mai sus descrise , vă rugăm să vă adresați organizației de Resurse Umane.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*