Referendumul lui Tusac s-a fasait. Tusac a ramas si fara rectificarea bugetara aprobata de consilierii PSD

Comunicat de presă
 
Miercuri, 16 mai 2012, Instituţia Prefectului- Judeţul Constanţa a atacat în contencios administrativ hotărârile adoptate de Consiliul Local Mangalia în şedinţa din data de 27.04.2012.

În raport de obiectul hotărârii Consiliului Local Mangalia nr.39 din 27.04.2012, prin care s-a aprobat organizarea referendumului local având  tema “Consultarea cetăţenilor municipiului Mangalia cu privire la rezilierea contractului de delegare a sistemului termic încheiat cu S.C. Rominterm S.A., actuala S.C. Callatis Therm S.A.”, Instituţia Prefectului- Judeţul Constanţa respectă prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea referendumului.
În acest sens, faţă de modul în care a fost convocat Consiliul Local Mangalia şi a  fost adoptată această hotărâre, Instituţia Prefectului – judeţul Constanţa  a acordat beneficiul notificării prealabile a autorităţii administrative deliberative locale, solicitând comunicarea întregii documentaţii  care a stat la baza convocării şi adoptării acestui act administrativ.
Deoarece din cuprinsul documentaţiei comunicate de Primăria municipiului Mangalia nu au rezultat motive care să justifice legalitatea convocării Consiliului Local Mangalia într-o şedinţă de îndată, din punct de vedere al caracterului excepţional sau forţei majore, Instituţia Prefectului – judeţul Constanţa a atacat această hotărâre în contencios administrativ. Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa consideră că adoptarea,  de către Consiliul Local Mangalia, a unei hotărâri privind organizarea referendumului local, într-o şedinţă ordinară, cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită pentru prezentarea populaţiei la referendum sau prezentarea unei documentaţii justificative complete şi legale pentru H.C.L. Mangalia nr.39/27.04.2012 sunt soluţii pentru organizarea în data de 10.06.2012 a referendumului local în municipiul Mangalia.
 

NR. 49 CP/17.05.2012   Cancelaria Prefectului

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*