Primăria Tuzla scoate la licitație cinci spații comerciale agroalimentare

Primăria Comunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constanţei nr. 80A, judeţul Constanţa, organizează în data de 25.07.2019, ora 14:00, licitaţie publică deschisă. Obiectul licitaţiei: închirierea a 5 spaţii comerciale în Piaţa Agroalimentară Tuzla, aparţinând domeniului public, situate pe Str. Costineşti. Durata închirierii: minim 3 ani, putându-se prelungi prin act adiţional. Condiţii de participare: • Pentru participarea la licitaţie se vor achita următoarele: – taxă caiet de sarcini: 200 lei; – taxă de participare: 200 lei; garanţia de participare: 200 lei. • Ofertele se depun, în plic sigilat conform instrucţiunilor din caietul de sarcini până la data de 24.07.2019 ora 14:00 la registratura Primăriei Comunei Tuzla. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tuzla sau la numărul de telefon: 0241/747.178.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*