Activităţi de prevenire a incendiilor, desfăşurate la unităţi de turism

Pe durata sezonului estival, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa efectuează activităţi specifice în vederea verificării unităților de turism, restaurante, cluburi și alte obiective.

Astfel, în perioada 27-30 iulie a.c., în staţiunile turistice de pe litoralul Mării Negre au fost efectuate controale în 29 de obiective de turism şi alimentaţie publică.
În aceste locaţii, pentru asigurarea normelor de apărare împotriva incendiilor, dar mai ales pentru preîntâmpinarea apariţiei acestora, au fost desfăşurate activităţi preventive pe timpul cărora au fost depistate 195 deficienţe. De asemenea, au fost aplicate 196 sancţiuni, respectiv 153 avertismente şi 43 amenzi contravenţionale în valoare totală de 76.000 lei.
Dintre constatările cel mai frecvent menţionate în documentele de control, putem exemplifica:
– neîntocmirea şi/sau neavizarea planului de intervenţie, la unele unităţi de turism;
– neasigurarea angajării unui cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
– nemenţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu, pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu, cât şi pentru intervenţie în încăperea centralei termice;
– lipsa verificării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor existente (stingătoare), aflate în dotarea unor construcţii de turism, în conformitate cu reglementările tehnice;
– exploatarea cu defecţiuni şi improvizaţii a instalaţiei electrice aferentă construcţiilor.
Pe timpul controalelor privind securitatea la incendiu, efectivele inspectoratului au desfășurat și
acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară, în vederea prevenirii și limitării infectarii cu virusul Covid-19, în zonele aglomerate din județul Constanța, fiind verificate peste 300 de persoane.