Unitățile de învățământ din Albești și Costinești trec în Scenariul 1!

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

Având în vedere:

  • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată
  • Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată
  • Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  • Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 5/03.02.2021 și nr. 8/10.02.2021
  • Ordinul comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății
  • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R 16825/21.02.2021
  • Propunerea privind scenariile de funcționare pentru 33 unități de învățământ, înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța

hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă propunerea privind modificarea a 33 scenarii de funcționare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Art. 1.1 Modificarea scenariilor având în vedere scăderea/creșterea ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile – 32 scenarii;

Art. 1.2 Suspendarea activității unei unități de învățământ – 1 scenariu.

Art. 2 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.

Art. 3 Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

SILVIU-IULIAN COȘA

Propunere

privind modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și structurile arondate

începând cu 23 februarie 2021

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor.

Nr. crt.Municipiul/ orașul/ comunaUnitatea de învățământScenariul inițial aprobatScenariul propusPerioada până la care este valabil scenariulObservații
1ALBEŞTIŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
2ALBEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBEŞTI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
3ALBEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARSA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
4ALBEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTU VĂII21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
5ALBEŞTIŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
6ALBEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂRTOP21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”  
7COSTINEŞTIŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
8COSTINEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PINOCHIO’ COSTINEŞTI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
9COSTINEŞTIŞCOALA PRIMARĂ ’ION CREANGĂ’ SCHITU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
10CUMPĂNAGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLORILOR’ CUMPĂNA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
11CUMPĂNAGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’SFÂNTA MARIA’ CUMPĂNA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
12CUMPĂNALICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
13TECHIRGHIOLGRĂDINIŢA SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
14TECHIRGHIOLŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
15TECHIRGHIOLLICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
16TECHIRGHIOLGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ’PINOCCHIO’ TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”  
17TECHIRGHIOLGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
18TECHIRGHIOLGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
19CIOCÂRLIAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
20CIOCÂRLIAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIOCÂRLIA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
21CIOCÂRLIA DE SUSGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CILACER CIOCÂRLIA1Suspendat activitatea    –    –
22CIOCÂRLIAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIOCÂRLIA DE SUS12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
23CIOCÂRLIAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CIOCÂRLIA DE SUS12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
24COGEALACLICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
25COGEALACGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COGEALAC12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
26COGEALACŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
27COGEALACGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RÂMNICU DE JOS12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
28COGEALACŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RÂMNICU DE JOS12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
29COGEALACGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TARIVERDE12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
30COGEALACŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
31GRĂDINAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
32GRĂDINAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHEIA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
33GRĂDINAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GRĂDINA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori

Inspector școlar general,

Prof. Sorin MIHAI