Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

 ANUNT ACHIZITIE

 

OMEGA JUNIOR SRL anunta initierea procedurii de achizitie Servicii de consultanţă externa pentru elaborarea strategiei de marketing in cadrul proiectului ,,Cresterea competitivitatii OMEGA JUNIOR SRL prin achizitia de consultanta specializata necesara elaborarii unei strategii de marketing’’

OMEGA JUNIOR SRL a initiat prezenta procedura de achizitii, anterior depunerii cererii de finantare pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.3 – „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”

OPERAŢIUNEA b) – „Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT:

„Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”.

Contractul de achizitie de servicii de consultanta va fi incheiat cu firma declarata castigatoare dupa semnarea contractului de finantare dintre Autoritatea finantatoare competenta si  beneficiar.

Eligibilitate: Este necesar ca societatea ofertanta sa detina in domeniul de activitate principal, codul CAEN:7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management, sa aiba experienta si personal calificat in elaborarea documentelor din categoria celor eligibile in cadrul prezentei scheme de finantare.

 

Obiectul achizitiei: elaborarea strategiei de marketing, anexele (inclusiv reprezentari grafice), sinteza si planul de implementare a solutiilor si recomandarilor, conform cerintelor documentatiei de atribuire aferenta prezentei proceduri de achizitie a serviciilor de consultanta; participare si suport cu ocazia vizitelor de monitorizare, participare la intocmirea  Raportului de durabilitate pentru Anul 1 pentru perioada post-implementare a proiectului, participare activa la indeplinirea tuturor obiectivelor si indicatorilor operationali si tehnici, indeplinirea tuturor recomandarilor primite de la OI in timpul perioadei de implementare a proiectului.

Procedura de atribuire aleasă: Selectie de oferte 

Procedura derulata conform: Normelor Interne de Achiziţii pentru beneficiarii finantarii  nerambursabile din cadrul Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice si  in conformitate cu bugetul alocat fiecarui proiect

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este: pretul cel mai scazut.

Conditii de desfasurare: procedura se desfasoara intr-o singura etapa.

Obtinere informatii:Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de selectie oferte servicii de consultanţă externa pentru elaborarea strategiei de marketing, precum si documentatia de atribuire pentru ofertanti sunt disponibile la adresa achizitorului: OMEGA JUNIOR SRL, Str. ROZELOR, Nr. 4A, Bloc R2A, Scara A, Etaj P, Ap. 1, Municipiul Mangalia, Judetul Constanta, Cod postal: 905500 si pot fi solicitate in scris la adresa de posta electronica: omegajunior98@yahoo.com,  sau fax: 0241758384. Toate solicitarile formulate de operatorii economici vor primi raspuns in scris.

Valoarea estimata: 138288.85 lei fara TVA.

Documentatia de atribuire: se poate obtine prin formularea unei solicitari scrise transmise la adresa de email: omegajunior98@yahoo.com

Ofertele complete vor fi depuse la sediul beneficiarului OMEGA JUNIOR SRL, Str. ROZELOR, Nr. 4A, Bloc R2A, Scara A, Etaj P, Ap. 1, Municipiul Mangalia, Judetul Constanta, Cod postal: 905500, Fax: 0241758384.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:19.09.2012

Data limita de transmitere a raspunsului de clarificari:24.09.2012

Data limita de depunere a ofertelor:26.09.2012, orele: 10:00

Locul depunerii ofertei: OMEGA JUNIOR SRL, Str. ROZELOR, Nr. 4A, Bloc R2A, Scara A, Etaj P, Ap. 1, Municipiul Mangalia, Judetul Constanta, Cod postal: 905500

Data de deschidere a ofertelor: 26.09.2012, orele : 11:00

Locul deschiderii ofertelor: OMEGA JUNIOR SRL, Str. ROZELOR, Nr. 4A, Bloc R2A, Scara A, Etaj P, Ap. 1, Municipiul Mangalia, Judetul Constanta, Cod postal: 905500

Modul de prezentare a ofertelor: conform cerintelor din documentatia de atribuire;

Cerere inregistrata online nr. 494 din 14.09.2012

OMEGA JUNIOR SRL

STILPEANU GABRIEL – Administrator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*