Astăzi, a început prima probă a Bacalaureatului 2013. Ca şi anii trecuţi, elevii vor fi supravegheaţi cu camere video

La nivel naţional,  s-au înscris 187.898 absolvenţi de liceu pentru a susţine prima sesiune a examenului de bacalaureat care a început, luni, 10 iunie ac, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A), probă care se va termina în 12 iunie. Potrivit unui comunicat de presă al MEN, cei înscrişi au fost repartizaţi în 585 de centre de examen. Următoarea probă, cea de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) se va susţine la limbile croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană şi este programată între 12 şi 14 iunie. 

 Ce este strict interzis?

„Este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu. Ca procedură, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecărui candidat i se acordă câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute”, prevede metodologia în vigoare. 

 Cum se află rezultatele?

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional, disponibilă pe www.subiecte2013.edu.ro. Metodologia precizează că nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE, iar suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului. 

Un elev care nu se prezintă la probele orale de la bacalaureat poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat, mai precizează MEN. 

Ministerul Educaţiei a publicat şi calendarul BACALAUREATULUI 2013:

 Sesiunea iunie-iulie 2013

10 – 12 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

12 – 14 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

17 – 21 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D;

25 – 28 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă;

2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă;

3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă;

5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă;

8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00);

8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00);

9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor;

12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale.

Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen;

19-20 august 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

19-21 august 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

20 -21 august 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație

internațională – proba C;

22 – 23 august 2013 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D;

26 august 2013 – Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă;

27 august 2013 – Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă;

28 august 2013 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă;

30 august 2013 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă;

2 septembrie 2013 – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00);

3-4 septembrie 2013 – Rezolvarea contestaţiilor;

5 septembrie 2013 – Afişarea rezultatelor finale.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*