Aleşii locali mai au două zile să îşi depună declaraţiile de avere, altfel, riscă sancţiuni de 200 de lei pentru fiecare zi de întârziere

Mai sunt numai două zile până când, potrivit legii, aleşii locali, dar şi funcţionarii publici şi contractuali – angajaţi ai Complexului Cultural Mangalia, ai ADPP-ului, Serviciului Social, Poliţiei Locale, Goldterm etc, vor trebui să îşi depună declaraţiile de avere şi de interese. În Legea 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, se arată faptul că persoanele prevăzute în acest act normativ au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Iar acest lucru se întâmplă în condiţiile în care, aceeaşi lege stipulează şi obligativitatea ca, la 30 de zile de la data numirii sau alegerii în funcţii sau de la data începerii activităţii, persoanele respective să îşi fi depus declaraţiile de avere şi pe cele de interese.

Cine este obligat să îşi depună aceste declaraţii? Printre alţii, preşedintele României, deputaţii şi senatorii, primul ministru, secretarii de stat, judecătorii, procurorii, membrii Curţii de Conturi, membrii CNA, cei ai ANI, personalul diplomativ şi consular, prefecţii şi subprefecţii, persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică, membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ.

Sunt, de asemenea, obligaţi prin lege să îşi depună declaraţia de avere şi pe cea de interese aleşii locali şi persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice.

Declaraţiile aleşilor şi funcţionarilor publici afişate, obligatoriu, pe site-ul primăriei

Declaraţiile de avere se întocmesc pentru anul fiscal anterior, încheiat la 31 decembrie. Aleşii care nu respectă termenul limită de depunere a declaraţiilor de avere şi interese riscă sancţiuni financiare: amendă civilă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere. Sesizarea instanţei se face de către inspectorii ANI. La nivelul urbei noastre, instanţa competentă să decidă aplicarea amenzii este Judecătoria Mangalia. Sancţiuni mai drastice riscă cei care vor completa, în mod eronat, aceste documente, fiind vorba despre fals în declaraţii, faptă pedepsită de Codul Penal.

Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiune – fals în declaraţii – şi se pedepseşte potrivit Codului Penal. Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de lege, precum şi nedeclararea cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei.

Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice sunt obligate să asigure afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere si declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului si 3 ani după încetarea acestora si se arhivează potrivit legii.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*