24 iunie 2024

Arderea vegetaţiei uscate, interzisă în zilele următoare!

Meteorologii informează că, în perioada 14.05.2014, ora 10.00 – 15.05.2014, ora 06.00, vântul va avea intensificări, în zona costieră şi în vestul Mării Negre, cu viteze medii de 10-16 m/s la coastă şi 12-18 m/s în larg.

Ca urmare, specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, reamintesc cetăţenilor că este interzisă arderea resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate în astfel de condiţii meteo. De asemenea, având în vedere numărul mare de arderi necontrolate înregistrate, concluzia este că marea majoritate a populaţiei nu ia în considerare prevederile legale referitoare la măsurile de prevenire specifice pe timpul utilizării focului deschis la distrugerea de vegetaţie uscată şi a resturilor vegetale.

Potrivit legislaţiei, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a)      condiţii meteorologice fără vânt;

b)      colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

c)      executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier sau la construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale sau chiar produsele petroliere;

d)      curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

e)      desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

f)        asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea unui eventual incendiu;

g)      supravegherea permanentă a arderii;

h)      stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:

a)      arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

b)      amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.