18 iulie 2024 19:48

Finalizare cursuri gratuite din domeniul turismului organizate printr-un proiect cu finanţare europeană, în judetul Constanţa, Municipiul Mangalia

SC Synthesis Management Consultants – SMC SRL beneficiar în proiectul „Program integrat de dezvoltarea și consilierea șomerilor din mediul rural, în vederea dezvoltări turismului din Județul Constanța, Municipiul Mangalia”, împreună cu partenerii săi Fundaţia Amfiteatru, KEK Pyxida (Centrul de Dezvoltare, Resurse Umane și Formare Profesională PYXIDA), EDUCO – Educația pentru grupuri vulnerabile, doresc să anunţe faptul că luna februarie 2014 reprezintă luna finală a proiectului menţionat mai sus.

În această luna se vor finaliza cursurile începute în luna decembrie 2013 din localitatea Peştera şi anume cursurile de Ghid de turism, Agent de turism şi Lucrător in pensiune turistică iar in localitatea Limanu se vor finaliza cursurile începute în luna noiembrie 2013 în meseriile de Recepţioner de hotel şi cel de Lucrător în pensiune turistică, în total fiind 5 grupe care vor finaliza cursurile şi care vor fii apte a se angaja în domeniul turimului.

 În urma unor parteneriate cu hotelurile din judetul Constanţa, pe data de 21 si 22 februarie cursanţii vor beneficia de o vizită de studiu la sediile hotelurilor contactate.

Totodată dorim să informăm faptul că toti indicatorii menţionaţi în cererea de finanţare au fost atinşi.

Obiectivul general al proiectului la constituit creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor fără ocupaţie, a persoanelor implicate în agricultură de subzistenţă, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din mediul rural, Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, prin măsuri active de ocupare pentru dezvoltarea unor noi abilităţi de acces şi menţinere pe piaţa muncii în domeniul turismului.

Proiectul a contribuit la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale persoanelor din judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, la crearea unei societăţi inclusive şi coezive, la întâmpinarea problemelor privind necesităţile şi constrângerile identificate pe plan local, oferind posibilitatea persoanelor aparţinând grupurilor ţinta de a-și continua formarea profesională. Proiectul a desfăşoarat activităţi care să permită beneficiarilor direcţi, prin cursurile organizate, dobândirea cunoştinţelor teoretice şi a abilitaţilor practice necesare integrării sau adaptării pe piaţa muncii in domeniul turismului. Proiectul a adus o notă inovatoare în domeniul vizat întrucât a dorit sa schimbe mentalitatea persoanelor aparţinând grupului ţinta și a contribuit la creşterea încrederii în forţele proprii a acestora, prin dezvoltarea şi valorificarea abilitaţilor personale şi prin reintegrarea acestor persoane pe piaţa muncii. De asemenea, proiectul a contribuit şi la creşterea nivelului de conştientizare a persoanelor din grupul ţintă asupra nevoii de pregătire profesională continuă, adaptabilă la nevoile mediului de afaceri şi obţinerea de certificări corespunzătoare recunoscute atat la nivel natioanal cat si comunitar. Participanţii la cursuri au beneficiat de consultanţă şi consiliere profesională în cadrul cărora au fost furnizate informaţii privind cererea şi oferta pe piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor.

Proiectul de faţă a vizat pe de o parte, promovarea turismului ca domeniu prioritar pentru economia românească şi, pe de altă parte, sprijinirea forţei de muncă în vederea adaptării acesteia la cerinţele momentului.

Participarea la cursuri a fost în totalitate gratuită.

Proiectul a pus la dispoziţie un centru regional în Mangalia unde cei interesaţi au putut găsi toate informaţiile necesare.