14 iunie 2024

Liceul Teoretic „Callatis” angajează inginer de sistem

Liceul Teoretic „Callatis”  organizează, la sediul instituției, concurs în vederea ocupării postului de inginer de sistem debutant.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

– studii universitare finalizate, în una din specializările Calculatoare, Automatică, Electronică,Tehnologia Informației,Informatică, Cibernetică, Informatică economică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare postului: 10 ani;
– cunoștințe privind:
a) administrarea rețelelor de calculatoare și a bazelor de date;
b) funcționarea și securizarea rețelelor;
c) configurarea hard și soft a calaculatoarelor și echipamentelor periferice;
d) sisteme de operare Windows 7, 10;
e) instalarea și configurarea de echipamente de rețea;
f) utilizare pachet de programe Office;
g) constituie un avantaj cunoștințele de administrare și dezvoltare a unui site .

CALENDARUL CONCURSULUI

1. depunerea dosarelor – 22.05.2023 – 14.06.2023 în intervalul orar 10.00-15.00, la secretariatul şcolii, dna Tămaș Desdemona;
2. selecția dosarelor – 15.06.2023, ora 10,00;
3. afişare rezultate selecție dosare: 15.06.2023, ora 11,00;
4. depunere contestaţii selecție dosare: 15.06.2023, orele 11,30 – 12,00;
5. afişare rezultate contestaţii selecție dosare: 15.06.2023, ora 13,00;
6. susținerea probei practice – 16.06.2023, ora 10,00;
7. afișare rezultate probă practică – 16.06.2023, ora 11,30;
8. depunere contestații probă practică – 16.06.2023, orele 11,30 – 11,45;
9. afișare rezultate finale proba practică – 16.06.2023, ora 12,00;
10. susţinerea interviului – 19.06.2023, ora 12,00;
11. afişare rezultate interviu – 19.06.2023, ora 13,30;
12. depunere contestaţii interviu- 19.06.2023, orele 13,30 – 14,00;
13. afişare rezultate contestaţii interviu – 19.06.2023, ora 15,00;
14. afişare rezultate finale- 20.06.2023, ora 15,00.

Pentru probele concursului punctajul este de maxim 100 puncte.
Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0241/754000.