18 iulie 2024 19:59

Proiect de consiliere parentală „Părinţi responsabili, copii inteligenţi“

Proiectul judeţean “Părinţi responsabili, copii inteligenţi”, iniţiat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă  Educaţională Constanţa şi implementat în Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” din Mangalia,  se va derula în perioada noiembrie 2013 – iunie 2014 şi constǎ într-un program de consiliere de grup format din 6 activităţi (60 – 90 min./ activitate) desfăşurate lunar, moderate de cǎtre profesorul psiholog Alina Gabriela Băiaşu.

Scopul programului educaţional este dezvoltarea unei atitudini parentale pozitive faţă de problematica creşterii şi educării copiilor. Grupul ţintă este alcătuit din 17 părinţi ai elevilor din clasele IX-XII.

Activităţile cu părinţii sunt interactive, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic, ce necesită un grad mare de implicare din partea părinţilor. Aceştia vor avea prilejul să-şi identifice stilul parental, să exerseze strategii de rezolvare eficientă a conflictelor dintre ei şi adolescenţi, să crească frecvenţa utilizării de metode de disciplinare pozitivă a copiilor lor, să-şi dezvolte competenţele de autocunoaştere, afective, sociale, comportamentale.

Părinţii au primit cu bucurie  programul de consiliere, au fost punctuali la prima întâlnire care a avut loc în data de 28 noiembrie 2013, au făcut cunoştinţă între ei , au negociat regulile de grup, s-au familiarizat cu calendarul activităţilor, au exprimat aşteptările pe care le au de la programul de consiliere, au purtat discuţii despre impactul stilurilor parentale asupra relaţiei cu adolescenţii, şi-au notat tema pentru acasă realizabilă în condiţiile comunicării directe cu copilul.

1 thought on “Proiect de consiliere parentală „Părinţi responsabili, copii inteligenţi“

Comments are closed.