20 aprilie 2024

Raportul Curţii de Conturi: 33.863.880 lei, bani de la bugetul local, ilegal alocaţi (facsimil)

La ultima şedinţă a Consiliului Local Mangalia, angajaţi ai primăriei au atras atenţia asupra falimentului care planează asupra acestei instituţii. Potrivit acestora, în cazul în care nu vor fi achitate datoriile făcute în ultimii ani, instituţia urmează să pună lacătul pe uşă. De unde au rezultat, însă, aceste datorii uriaşe, despre care ziarul nostru a scris în repetate rânduri? Pe 10 mai 2013, Aurel Boancă şi Liviu Suciu, auditori publici externi în cadrul Curţii de Conturi a Judeţului Constanţa semnau „Raportul de Audit Financiar“, efectuat în perioada 18 martie-10 mai 2013 la Unitatea administrativ teritorială a Municipiului Mangalia, pentru anul fiscal anterior. Concluziile acestui audit vi le prezentăm, în continuare…

În raportul celor doi angajaţi ai Curţii de Conturi, au fost constatate o serie de „abateri de la legalitate şi regularitate“. Prima dintre aceste abateri se referă la neprezentarea, în şedinţă publică, „spre analiză şi aprobare de către consiliul local, a execuţiei bugetare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante“. Execuţia bugetară la 31 decembrie 2012 arată că suma veniturilor încasate a fost mai mică decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante. Astfel conform contului de execuţie al trezoreriei, veniturile totale au fost de 72.287.649 lei, iar plăţile efectuate au fost de 72.170.798 lei, în timp ce plăţile restante s-au cifrat la valoarea de 27.893.838 lei. Lucru ce face ca totalul plăţilor efectuate şi restante să fie de 100.064.636 lei, cu 27.776.986 lei mai mult decât ar fi fost normal.

Angajaţii Curţii de Conturi au tras şi câteva concluzii: din cauza creşterii volumului de plăţi restante şi de arierate, primăria ar putea intra în incapacitate de plată. Cum persoana cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţele este ordonatorul de credite (primarul), care avea obligaţia prezentării în şedinţă publică a execuţiei bugetare, primăria a primit o amendă contravenţională de 10.000 de lei, sumă achitată în timpul misiunii de audit prin Ordinul de plată 545/2013.

O altă abatere constatată de către auditori a fost neaplicarea procedurilor privind stingerea creanţelor fiscal prin executare silită, potrivit Codului Fiscal, pentru 1.028 contribuabili ce figurau, la finele lui 2012, cu restanţe la bugetul local mai vechi de cinci ani, valoarea debitelor fiind de 3.361.239 lei. La 31 decembrie 2012, primăria înregistra restanţe la plata redevenţei sau a chiriei la un număr de 189 de beneficiari de contracte de concesiune şi închiriere a unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului, în valoare de 171.708 lei. Nici pentru aceştia nu s-au luat măsurile legale de urmărire şi penalizare.

Vinovat de cele două situaţii se face, spun auditorii, directorul general al primăriei, la vremea respectivă, Florea Popa.

„Callatis Therm“, gaură la bugetul local de 7.080.414 lei

 

„Callatis Therm“-ul este un capitol însemnat în raportul înaintat de angajaţii Curţii de Conturi. Potrivit acestora, firma ce ar fi trebuit să furnizeze agent termic în legislatura trecută, nu a făcut altceva decât să scoată, de la bugetul local, sume astronomice. Astfel, bugetul a fost „prejudiciat cu suma totală de 7.080.414 lei, cauzată de neaplicarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local Mangalia numerele 7, 8 şi 52/2009, cu privire la micşorarea preţului gigacaloriei practicat de SC Rominservices Therm şi, ulterior, Callatis Therm“. Potrivit Raportului Curţii de Conturi, prejudiciul constă în diferenţele de subvenţie plătite furnizorului de energie termică, cheltuieli de judecată şi dobânzi de întârziere facturate de Callatis Therm SA Mangalia în urma unor sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile. „Diferenţele au rezultat ca urmare a necomunicării şi neaplicării hotărârilor în cauză privind reducerile de preţ la agentul termic pe o perioadă de mai bine de un an“, se arată în raport. Pentru recuperarea prejudiciului reprezentând plăţi nelegale de 2.756.647 lei rezultate din diferenţa dintre subvenţia plătită către SC Rominservices Therm SA şi cea care ar fi trebuit plătită conform hotărârilor menţionate mai sus, precum şi a foloaselor nerealizate, primăria a formulat acţiune în instanţă în 2011, procesul fiind pierdut. La recurs, primăriei i-a fost respins dosarul, în 2013, ca… netimbrat!

În raport se arată că „persoana cu atribuţii în domeniu este ordonatorul de credite Mihai Claudiu Tusac care, în calitate de şef al executivului avea obligaţia comunicării şi punerii în aplicare a hotărârilor consiliului local.

„Uituc“, „Callatis Therm“-ul nu a achitat taxa pe clădirile şi terenurile primăriei, „pe toată durata de derulare a contractului de delegare de gestiune a servicului de administrare a sistemului de alimentare cu energie termică“. În timpul auditului, s-a procedat la calculul acestor debite ale „Callatis Therm“, pentru cei cinci ani de contract suma rezultată fiind de 3.804.298 lei.

TV Neptun, două contracte de 80.000 de lei pentru… „strada million Mangalia“

 

În 2012, arată auditorii semnatari ai Raportului Curţii de Conturi, unul dintre beneficiarii banilor „de la primărie“ şi, implicit, din buzunarele locuitorilor Mangaliei, a fost şi postul de televiziune TV Neptun, care a încasat 80.088 lei, bani care, se arată în document, „nu au constituit cheltuieli de publicitate şi nici nu au privit buna funcţionare a instituţiei şi nu au fost în folosul cetăţenilor municipiului“. De aceşti bani, postul de televiziune a prezentat în programele de ştiri, „nişte informaţii cu caracter de campanie electorală, care nu ar fi trebuit remunerate în vreun fel de municipalitate“.

Potrivit informării celor doi auditori, contractul de publicitate dintre primărie şi SC SOTI CABLE NEPTUN SRL Constanţa a fost încheiat pe 2 aprilie 2012 şi consta în realizarea a zece material informative video şi promovarea televizată a cinci evenimente. Din verificarea documentelor s-a constatat existenţa unui referat al compartimentului mass-media în care se arată că: „printre momentele ce dorim a fi mediatizate se numără evenimentul de încheiere a proiectului Mangalia – produs turistic integrat, refacere trama stradală Neptun-Olimp, pregătiri pentru sezonul estival 2012, Lumină de la malul mării-sărbători pascale“. În baza contractului au fost întocmite două facturi: una în valoare de 50.121 lei şi cealaltă în valoare de 30.339 lei, achitate în lunile aprilie şi mai 2012.

Spoturile „publicitare“, arată Curtea de Conturi, au fost cu totul altele: „cartier iluminat Mangalia“, „strada million Mangalia“, „pachete pensionari Mangalia“, „concurs de încondeiat ouă“, „petrecere de Paşte“, „inaugurare apă“, „burse CJC“, „petrecere cu fanfară“ sau… „referendum Callatis Therm“! După cum se poate observa, niciunul dintre obiectivele solicitate de primărie nu se regăsesc printre aceste evenimente. În opinia auditorilor, „ştirile şi interviurile filmate şi difuzate în principalul program de ştiri nu reprezintă publicitate şi au caracter de campanie electorală pentru primarul în exerciţiu, Mihai Claudiu Tusac“.

Auditorii solicită actualului primar „să ia măsuri de stabilire a întinderii prejudiciului cauzat instituţiei şi recuperarea acestuia conform legii“.

Laurenţiu Dumitraşcu – avocat de miliarde, în conflict de interese

 

175.160 de lei: atât a încasat, avocatul Laurenţiu Dumitraşcu, care, cel mai probabil, uitase la vremea în care a reprezentat primăria în mai multe dosare că este şi… şeful Serviciului Juridic şi, deci, funcţionar public.

130 de contracte derulate în perioada noiembrie 2010 – iulie 2012 au fost încheiate între ex-primarul Tusac şi av. Dumitraşcu, ce avea calitatea de şef al „Juridicului“. Pe perioada derulării dosarelor primite de la Tusac, Dumitraşcu şi-a păstrat calitatea de funcţionar public, aflându-se, astfel, în conflict de interese. Raportorii Curţii de Conturi recomandă stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, dar şi sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) cu privire la acest conflict de interse.

Tot în vizorul Curţii de Conturi s-a aflat şi Cabinetul de Avocat Emil Tatu, care, spune instituţia, „a încheiat un contract de asistenţă juridică lunară, în 2011, pentru asistenţă şi reprezentare, recuperare creanţe fiscal, acordare de consultanţă la executare silită. La contractual respective au fost plătite nelegal onorarii de succes şi asistenţă juridică în valoare de 164.585 lei.

 

Cultele şi sportul, 2.085.602 lei, fără respectarea prevederilor legii

 

În fine, Raportul Curţii de Conturi arată o altă abatere, în 2012, de data aceasta la capitolul „Cultură, Recreere, Religie“. Astfel, parohiile „Naşterea Maicii Domnului“, „Ioan Botezătorul“, „Sf. Nicolae“, „Adormirea Maicii Domnului“, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, „Sfinţii Mina şi Pantelimon“, „Sf. Apostol Luca“, Parohia Romano-Catolică şi „Sf. Mare Mucenic Gheorghe“ au primit sprijin financiar de 427.500 lei. De asemenea, spun auditorii, primăria a asigurat în mod direct plata cheltuielilor de funcţionare a asociaţiilor sportive – CS Rugby Callatis Mangalia, AS Callatis Daewoo Box Club, FC Callatis Mangalia, ACS Callatis 2012 Mangalia şi CS Mangalia Lupte, influenţând execuţia bugetară a cheltuielilor primăriei cu 1.658.102 lei.

„Acordarea acestui sprijin financiar s-a făcut fără respectarea cadrului legal aplicabil pentru derularea unor astfel de activităţi. Din cauza faptului că sumele au fost acordate fără ca între beneficiari şi autoritatea finanţatoare să existe un contract încheiat în condiţiile art. 13 din Legea 350/2005, rezultă că pentru aceste cheltuieli nu există angajamente legale. Ordonatorul de credite şi-a însuşit abaterile, urmând ca, pe viitor, orice acţiune de sprijin financiar pentru instituţii de cult sau acţiuni cultural-sportive să se realizeze numai în baza cadrului aplicabil transferurilor nerambursabile.

Concluzia Raportului Curţii de Conturi este una simplă: au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate şi de la principiile eficienţei, eficacităţii şi economicităţii după cum urmează:

– abateri de la legalitate şi regularitate în valoare de 33.863.880 lei;

– venituri suplimentare aferente bugetului local în valoare de 3.984.126 lei;

– plăţi nelegale în valoare de 7.519.047 lei.

 

5 thoughts on “Raportul Curţii de Conturi: 33.863.880 lei, bani de la bugetul local, ilegal alocaţi (facsimil)

  1. asa si care din aia din poza merge la puscarie? sau fac un trio sa ii cante lui nastase la ureche?

  2. De Raim nu prea comentati ??? A luat 80.000 sa isi cumpere jeep BMW si Mercedes ? sau ca avea cancer ???? Altii mor de foame si Tusac ii ajuta tot pe aia cu bani !!! Rusineeeeeeeeeee

  3. cocoana nu prea vezi bine sau esti prea pofticioasa :))) e vorba de 8.000 de lei.

  4. Probabil cucoana se refera si la banii alocati de CJ Constanta care chiar depaseste suma.

  5. Mdaa sunt 8800. Mai bine taceai. Una e sa fi milog pentru 8800 si alta pentru 88000.

Comments are closed.