28 mai 2024

Școala Postliceală FEG Mangalia face înscrieri pentru anul școlar 2024-2025

Asistent medical

Asistent medical

Școală Postliceală FEG Mangalia face înscrieri pentru anul școlar 2024-2025. Iată condițiile de înscriere și admitere:

CINE SE POATE ÎNSCRIE?

Absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1 din 2011. De asemenea, toate persoanele indiferent de vârstă și formare profesională (condiția minimă – absolvirea unui liceu) care urmăresc obiective cum ar fi: dobândirea de noi abilități profesionale, perfecționare, formare continuă – pentru a deveni mai competitivi pe piață muncii.

ÎNSCRIEREA

Perioada de înscriere pentru locurile cu și fără taxa la toate specializările este mai – septembrie 2024, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

Iată actele necesare înscrierii:

 • Diplomă de studii (în copie și original)- Diplomă de bacalaureat sau Certificat de absolvire a liceului
 • Foaie matricolă (în copie și original)
 • Carte de identitate (în copie)
 • Certificat de naștere (în copie)
 • Certificat de căsătorie (în copie, pentru doamne)
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie, care să ateste că  este clinic sănătos și apt pentru a urmă cursurile școlii postliceale FEG
 • Cerere și contract tip (se vor completă la secretariatul FEG)
 • Două fotografii tip buletin
 • Taxa de înscriere și admitere

ADMITEREA

 • Se realizează în baza unui test de aptitudini și a unui interviu (dacă este cazul).
 • Absolvenții de studii superioare nu susțîn testul de admitere și nici nu plătesc taxa de admitere, plătesc doar taxa de înscriere. Aceștia vor depune la dosarul de înscriere o dovadă că sunt absolvenți de studii superioare.

LOCURI FĂRĂ TAXA

 • Admiterea pe locurile fără taxa la toate specializările se realizează în baza Metodologiei de admitere pe locuri fără taxa, disponibilă la sediul școlii.
 • Ocuparea locurilor fără taxa la toate specializările, se face după următorul algoritm: (Ms+Mb)/2, unde: Ms – media anilor de studii și Mb – media de la examenul de bacalaureat.

LOCURI CU TAXĂ

 • Ocuparea locurilor cu taxa la Școală Postliceală FEG Mangalia,  se va face în baza depunerii dosarului de înscriere și achitarea taxelor de înscriere și admitere.
 • Cursanții admiși pe locurile cu taxa își pot achita taxa de școlarizare în 4 rate fixe, egale și nemodificabile pe parcursul anului școlar.

TAXE

 • Taxa de înscriere: 100 RON
 • Taxa de admitere: 100 RON
 • Taxa de reînscriere (pentru anii II și III): 100 RON

ATENȚIE!

Taxa de înscriere  și admitere se achita la Banca Transilvania în contul Școlii Postliceale FEG Mangalia RO82BTRLRONCRT0355256801 sau prin transfer bancar în contul afișat mai sus.

BURSE

Școală Postliceală FEG Mangalia acordă anual 3 tipuri de burse:

 • burse de merit, constând în reducerea  taxei de școlarizare cu 50% pentru anul următor, acodate pentru fiecare clasa și specializare, cursantului cu cea mai mare medie, la finele anului școlar.
 • burse de studiu, constând în reducerea  taxei de școlarizare cu 30% și respectiv 20% pentru anul următor, pentru cursanții cu rezultate școlare bune.
 •  burse sociale, acordate anual, cursanților cu situații sociale dificile dar care au rezultate școlare bune.

ORGANIZAREA CURSURILOR

 • La toate specializările, planurile de învățământ cuprind ore de teorie și de instruire practică.
 • Orele de teorie se desfășoară în spațiile situate la Liceul Teoretic Callatis Mangalia, situat pe str. Rozelor, nr.42.
 • Practica se desfășoară în instituțiile de profil (Spital Mangalia, Sanatoriul Balnear Mangalia, farmacii) pe întreagă durata a anului școlar sau comasat, la finele acestuia.
 • Durata anului școlar variază de la 36 săptămâni la 42 săptămâni, în funcție de specializare.

AVANTAJE

 • Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Educației, atât în țară cât și în străinătate.
 • Taxa de școlarizare se achita în 4 rate egale și este nemodificabilă pe parcursul anului școlar.
 • Cursurile se desfășoară după-amiază (cei interesați pot lucra dimineață).
 • Metodologia de admitere (cea mai mare notă de la bac și pe anii de studii)

Detalii puteți obține la sediul FEG Mangalia din str. Greenport, nr. 3 A, în incinta sălii de sport a Liceului Teoretic Callatis.