22 iunie 2024

Semiran Abdurefi, candidatul USR Mangalia la funcția de primar – Principalele 16 realizări în calitate de consilier județean

Semiran Abdurefi, candidatul Uniunii Salvați România la Primăria Mangalia, a făcut public Raportul de Activitate în calitate de consilier județean.

Iată cele 16 puncte ale raportului:

1) Proiect – Imbunatatirea calitatii apei in mediul rural

Membru în comisia de specialitate pentru Mediu și Agricultură, am studiat situația contaminării fântânilor publice din mediul rural la nivelul județului Constanța. Calitatea apei este de multe ori afectată chimic și bacteorologic din cauza faptului că fântânile nu respectă normele sanitare de construire și de amplasament față de latrine, grajduri, sau depozite de deșeuri, motiv pentru care multe dintre acestea nu pot fi folosite de către comunități. Astfel, 40 de primării au dat curs solicitărilor mele, iar majoritatea dintre acestea au luat măsuri de punere în siguranță a acestora, eliminând astfel riscul de îmbolnăvire al locuitorilor.

2) Buna desfasurare a Spitalului de Pneumoftiziologie

Membru al Consiliului de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța am participat la toate ședintele, unde am analizat și discutat proiectele propuse pe ordinea de zi.

3) Proiectul “Bilet Unic”

Am inițiat și depus proiectul privind introducerea “Biletului unic” de vizitare a instituțiilor muzeale subordonate Consiliului Județean Contanța. Prin achiziționarea biletului unic (online sau fizic), vizitatorul va avea acces neîngrădit, într-un interval de 7 zile, la toate muzeele de pe raza județului Constanța incluse în acest program. Ulterior, am reușit să includem în această listă și Muzeul de Artă Populară Constanța, în urma preluării în administrare de la Municipiul Constanța.

Un proiect cu perspectiva de a fi extins la nivel judetean prin cooperare interinstitutionala

4) Infrastructura

Am initiat la nivel de CJ preluarea Drumului Comunal DC8 din domeniul public al UAT Mangalia și al UAT Limanu în patrimoniul județului Constanța pentru a efectua toate demersurile necesare preluării celor două sectoare de drum comunal în vederea reabilitării acestuia. Pentru o ruta facila via alternativa Negru Voda catre 2 Mai – Vama Veche

5) Transport

Am realizat demersuri in cadrul Consiliului Județean Constanța și către operatorul de transport public persoane pe rutele județene, reușind să introduc o linie directă de transport  persoane pe ruta Mangalia – Limanu (care sa nu ocolească prin localitatea 2 Mai) și o linie pe ruta Mangalia – Hagieni, pentru prima data în istoria satului.

Ca urmare a plângerilor venite din partea locuitorilor comunei Valu lui Traian cu privire la numârul insuficient de mijloace de transport gratuit pentru elevi, precum și la nerespectarea stațiilor și al orarului pentru aceste curse, am solicitat Consiliului Judetean Constanta reluarea licitațiilor pentru transportul județean pe ruta Constanța – Valu lui Traian.

6) Iluminare pod Limanu

Demersuri către CNAIR si E-Distribuție Dobrogea, în baza legilor în vigoare, pentru punerea în funcțiune a iluminatului public pe podul Limanu. Astfel, după 3 ani de la reabilitarea podului, cetățenii beneficiază de normalitate, podul fiind iluminat.

 7) Social

Împreună cu grupul de consilieri județeni USR am inițiat un proiect privind acordarea unui ajutor financiar familiei Zimtea în vederea branşării la energie electrică a locuinţei în suprafaţă de 20mp. Familia este formată din 12 persoane (2 adulţi si 10 copii minori înscriși în sistemul de învăţământ şcolar şi preşcolar ), fiind aflată într-o situație socio-economică vulnerabilă.

Împreună cu grupul de consilieri județeni USR am reușit suplimentarea bugetului Ajutoarelor Sociale cu suma de 150.000 de lei.

8) Cooperare institutionala

Împreună cu grupul de consilieri județeni USR am inițiat un proiect de asociere între Consiliul Județean Constanța și unitățile teritoriale administrative din Constanța în vederea finanțării și derulării proiectelor de interes local care vizează stimularea investițiilor în infrastructura sanitară, culturală, școlară și sportivă, în acord cu strategia de dezvoltare durabilă a județului.

9) Turism sustenabil

Împreună cu grupul de consilieri județeni USR am reușit accesarea de fonduri europene prin PNRR pentru ruta de cicloturism EuroVelo 6, care constă în construirea a 500 de kilometri de rute pentru biciclete în județul Constanța, în cadrul unuia dintre cele mai spectaculoase coridoare Europene de cicloturism.

Împreună cu grupul de consilieri județeni USR am depus un proiect de semnalizare rutieră și a refugilor aflate pe rutele turistice din județul Constanța.

10) Padurea Comorova

Am realizat primul proiect de inițiativă cetățenească din istoria municipiului Mangalia prin strângerea a peste 2000 de semnături pentru salvarea pădurii Comorova, solicitând trecerea din domeniul privat al municipiului Mangaliei în domeniul public pentru a stopa vânzarea pădurii. În urma refuzului primariei de a pune pe ordinea de zi a Consiliului Local acest proiect de inițiativă cetățenească, am mers în contencios administrativ la Tribunalul Constanța împotriva primarului și a secretarului general al Mangaliei, proces care se află în derulare.

11) Lupta impotriva abuzurilor locale. Protejare spatii verzi

Am contestat și am anulat în instanță, prin Asociația Verde Urban, Hotărârea de Consiliu Local nr. 134/2021, care elimina anumite prevederi din Planul Urbanistic General al Mangaliei și care ar fi avut ca efect ridicarea de clădiri de peste 9 etaje pe spații verzi de peste 2000 mp.

Am oprit ridicarea abuzivă a construcțiilor de pe taluzul Mangalia ca urmare a adreselor făcute către toate instituțiile competente ale statului – Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Apele Române, Inspectaratul de Stat în Construcție Județean, Inspectaratul de Stat în Construcție Național, Poliția Locală și Prefectura județului Constanța. În urma acestor demersuri, Inspectoratul de Stat în Construcții National a solicitat prefectului Constanței să anuleze în contencios administrativ autorizațiile de construire emise ilegal pentru constucțiile de pe taluz.

12) Proiect Impadurire

Am pregătit documentația necesară pentru ca administrația publică Mangalia să acceseze gratuit fonduri europene prin PNRR, “Componenta păduri și protecția biodiversității” – Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” și am predat primăriei Mangalia proiectul pentru implementare.

13) Audit Goldterm

Am solicitat Curții de Conturi o evaluare independentă a modului în care s-au realizat invesțițiile pentru reabilitarea rețelei termice la nivelul municipiului Mangalia de către societatea Goldterm, ca urmare a constatării unor prețuri nejustificat de mari a agentului termic în condițiile în care, în ultimii ani, au fost realizate investiții masive din bani publici pentru modernizarea sistemului de termoficare.  În urma sesizării, Curtea de Conturi a dispus efectuarea unui audit financiar al societății Goldterm.

14) Interpelare Ministrul Economiei

L-am interpelat pe ministrul Economiei, cu ajutorul colegilor din parlament, cu privire la problemele financiare cu care se confruntă Șantierul Naval Damen Shipyards Mangalia și la perspectiva încetării iminente a activității și trimiterea în șomaj tehnic a peste 1500 de angajați, avand un impact masiv asupra mediului economic si social al Mangaliei

15) Protejare Mlastina Mangalia

Am solicitat ABADL, ANANP și ANPA să ia măsuri în privința colmatării mlaștinii Hergheliei Mangalia, ca urmare a distrugerii sistemelor de închidere a stlăvilarelor.

16) Trenul metropolitan Constanța

În ultimii 2 ani, împreună cu colegi din USR Constanța, am inițiat și organizat o serie de întâlniri de lucru cu specialiști din domeniul mobilității si transportului feroviar, cu departamentele de specialitate din Consiliului Județean, cu președintele Consiliului Județean, întâlniri cu primarii, precum și alte demersuri pentru întocmirea documentației necesare contractării studiului care va sta la baza proiectului de tren metropolitan Constanța.

În baza acestui studiu se vor accesa fonduri europene pentru cel mai ambițios proiect de transport feroviar de persoane de pe raza județului Constanța, care va îmbunătăți radical mobilitatea si dezvoltarea socio-economică a județului.

Comandat de Uniunea Salvați România,
pentru Ediția de Sud, www.editiadesud.ro
CUI mandatar financiar coordonator: 41240005