14 iunie 2024

Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța recrutează tineri care vor să devină jandarmi

Vă facem cunoscut faptul că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere aprilie-iulie 2024 în instituţiile militare de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi: Total 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi: Total 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) Să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihologică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
 5. e) Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 6. f) Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de minimum 09.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;
 12. l) Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 13. m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea punctului m) se realizează cu ocazia examinării medicale;
 14. n) Să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Nu se admit derogări de la niciun criteriu!

Cererile de înscriere pentru admiterea la instituţiile militare de învăţământ postliceal ale M.A.I., însoțite de consimțământul privind solicitarea eliberării extrasului de pe cazierul judiciar, se depun până la data de 14 mai 2024, exclusiv în format electronic (scanat), la adresa de mail a unității:  resurse.umane@jandarmeriaconstanta.ro , inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Dosarele de candidat se depun personal şi în volum complet, la sediul unităţii, până la data de 21 mai 2024.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează potrivit unei planificări ulterioare depunerii cererilor.

Susținerea probelor de admitere:

– proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, în perioada 25 – 31 mai 2024, la centrul zonal de selecție – Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București;

– proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 15 iunie 2024, la sediile unităților de învățământ pentru care au optat candidații şi va consta rezolvarea unui test grilă ce cuprinde subiecte din disciplina limba română, disciplina limbă străină (la alegere între limba franceză și limba engleză), subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului şi subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 19 iunie – 12 iulie 2024.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969 int. 24537 sau prin consultarea site-ului unităţii: www.jandarmeriaconstanta.ro   – secțiunea Cariera.