20 iulie 2024 9:31

Spitalul Municipal Mangalia ANGAJEAZĂ. Este scos la concurs postul de asistent medical

Spitalul Municipal Mangalia anunță scoaterea la concurs a unui post de asistent medical, specialitatea medicină generală (PL), normă întreagă – Secția Medicină internă.

Conditii specifice pentru ocuparea postului :

  • diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conforn Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • 6 luni vechime în specialitate.

Calendarul concursului :

  1. Dosarele de concurs se depun la Biroul resurse umane până la data de 19.07.2024, inclusiv, în intervalul orar 11.00-13.00.
  2. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se vor afișa la data de 23.07.2024, ora 16.00.
  3. Proba scrisă se va desfășura în data de 29.07.2024, ora 11.00, la Pavilionul administrativ.
  4. Proba interviu se va desfășura în data de 01.08.2024, ora și locul desfășurării se vor comunica odată cu rezultatul probei scrise. La proba interviu vor putea participa numai candidații declarați admiși la proba scrisă.
  5. Rezultatele probei scrise și probei interviu se vor afișa în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. .
  6. Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se în termen de cel mult o zi lucrătoarea de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise și a interviului.
  7. Rezultatele finale se vor afișa la data de 05.08.2024, ora 12.00 .

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mangalia din str.Carol Davila nr.3 și la tel.0241752260.