Primăria Tuzla închiriază două loturi de teren!

Primăria Comunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constantei nr. 80A, judeţul Constanta, organizeaza in data de 29.07.2019, ora 10:00, licitaţie publică deschisă. Obiectul licitatiei: închirierea a 2 terenuri cu suprafaţa de 500 mp, situate în intravilanul comunei Tuzla, str. Constantei FN, Lot 248/1 – lot 6 si lot 7, judeţul Constanta, nr. cadastral 109475 si nr. cadastral 109476.
Durata inchirierii este de 5 ani, iar chiria minima de pornire a licitatiei este de 2000 lei fara TVA/an.
Conditii de participare:
• Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele: – taxa caiet de sarcini: 300 lei; – taxa de participare: 300 lei; garantia de participare: 300 lei.
• Ofertele se depun, in plic sigilat conform instructiunilor din caietul de sarcini pana la data de 26.07.2019 ora10:00 la registratura Primariei Comunei Tuzla.
Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Tuzla sau la numărul de telefon:0241/747.178.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*