Strada dumneavoastră este în beznă sau ziua vedeți cum ard becurile fără rost? De acum vă puteți adresa plângerile referitoare la iluminatul public Goldtermului!

Aleșii Mangaliei au decis, la ultima ședință a Consiliului Local, ca societatea locală de termoficare să păstorească, pe viitor, și iluminatul public din oraș. Nenumăratele plângeri venite din partea cetățenilor, cu privire la faptul că becurile de pe străzi ard ziua, dar stau stinse noaptea, precum și din partea turiștilor, nemulțumiți că pe faleze iluminatul public este deficitar sau nu există deloc, au determinat administrația locală să ia decizia preluării acestui serviciu, prin gestiune directă.

În prezent, pe raza Mangaliei există 3.837 stâlpi de iluminat și o rețea electrică de 95 de kilometri. Imediat ce contractul dintre ENEL și Goldterm va fi semnat, toată această zestre va fi preluată de firma de termoficare, care ne asigură că și-a modificat organigrama în vederea acoperirii necesarului de personal care să satisfacă cerințele unei echipe de iluminat public.

Prin contract, Goldterm se obligă, printre altele, să gestioneze iluminatul „pe criterii de competitivitate, să pună în aplicare metode performante de management, care să ducă la reducerea costurilor, să garanteze permanența în funcționarea iluminatului public, să nu discrimineze consumatorii în funcție de zone, să pună în valoare, printr-un iluminat adecvat, elementele arhitectonice și peisagistice și să marcheze evenimentele festive și religioase”.

În plus, Goldterm-ul se obligă să asigure liberul acces la informații privind derularea serviciului public de iluminat, precum și o totală transparență și consultarea cetățenilor în luarea deciziilor.

În concluzie, odată semnat contractul de gestiune între ENEL și Goldterm, cetățenii vor putea să sesizeze problemele de pe rețeaua de iluminat public, cel mai probabil la sediul societății (http://www.goldterm.ro/qcms/?ro_contact,2)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*