Cum vor fi stabilite impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, la Pecineaga

Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor  administrativ – teritoriale unde contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctul de lucru şi se stabilesc in baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform art.495 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii 227/2015.

Pentru anul 2020, nivelurile impozitelor si taxelor locale se stabilesc in baza Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal care stabileste valorile de referinta ale nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, fata de care conform art.489 alin. 1 si 2, autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale. Cotele adiționale astfel stabilite nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite de Legea 227/2015, titlul IX –impozite şi taxe locale.

Astfel se propune Consiliului Local stabilirea impozitelor şi taxelor locale , fără a aplica cote adiţionale, astfel :

 1. a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate
 2. b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,1%
 3. c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la1%;
 4. d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, se stabileşte la0,4. %;
 5. e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la2 %;
 6. f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2 %;
 7. g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,3%;
 8. h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
 9. i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5.%;
 10. j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport hibride), se stabileşte la 50 %;
 11. k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;
 12. l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire – anexă), se stabileşte la 0.5%;
 13. m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 1.%;
 14. n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %;
 15. o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0.1%;
 16. p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileşte la 3%;
 17. r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 %;
 18. s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 2.%;
 19. t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la 1 %;
 20. u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 3.%;

 

-Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10% pentru persoane fizice si 5% pentru persoane juridice  .

– Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10% pentru persoane fizice si 5% pentru persoane juridice  .

– Bonificaţia prevăzută la art.472 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe mijlocul de transport la 10% pentru persoane fizice si 5% pentru persoane juridice  .

acordarea scutirilor şi facilităţilor comune conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal conform anexei 2.

 

Baza legală Legea nr. 227/2015 , titlul IX –Impozite şi taxe locale.

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*