22 de unități școlare din județ trec în Scenariul 1!

Astăzi a fost votată Hotărârea nr. 10 a CJSU, care prevede modificarea scenariilor de funcționare pentru 22 de unități de învățământ din județul Constanța. Mai jos, hotărârea și anexa CJSU.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

Având în vedere:

  • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată
  • Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată
  • Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  • Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 3/11.01.2021, nr. 5/03.02.2021 și nr. 8/10.02.2021
  • Ordinul comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății
  • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R 16825/10.02.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Constanța cu nr. 3676/10.02.2021
  • Propunerea privind scenariile de funcționare pentru 22 unități de învățământ, înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța

hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă propunerea privind modificarea a 22 scenarii de funcționare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având în vedere scăderea ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile.

Art. 2 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.

Art. 3 Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

SILVIU-IULIAN COȘA

Vicepreședinte CJSU                                                       Vicepreședinte CJSU

    Consiliul Județean Constanța                                     Inspectoratul pentru Situații de Urgență

                                                                                 ”Dobrogea” al județului Constanța

          Președinte, Mihai Lupu                            Împuternicit Inspector șef, Mihail – Cristian Amarandei

AVIZAT INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA   Inspector Școlar General Sorin Mihai  AVIZAT DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA   Director Executiv Cristina Mihaela Schipor  

Propunere

privind modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și structurile arondate

începând cu 12 februarie 2021

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor (an școlar 2020-2021), conform tabelului următor.

Nr. crt.Municipiu/ orașul/ comunaUnitatea de învățământScenariul inițial aprobatScenariul propusPerioada până la care este valabil scenariulObservații
1CASTELULICEUL TEHNOLOGIC ’DOBROGEA’ CASTELU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
2CASTELUŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
3CASTELUGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CASTELU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
4CASTELUGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’SPERANŢA’ NISIPARI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
5CASTELUŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IULIU VALAORI’ NISIPARI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
6GÂRLICIUŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DUMITRU GAVRILESCU’ GÂRLICIU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
7GÂRLICIUGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GÂRLICIU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
8GHINDĂREŞTIŞCOALA GIMNAZIALĂ ’S.A.ESENIN’ GHINDĂREŞTI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
9GHINDĂREŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GHINDĂREŞTI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
10TOPRAISARLICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
11TOPRAISARGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BIRUINŢA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
12TOPRAISARŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BIRUINŢA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
13TOPRAISARGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOVILIŢA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
14TOPRAISARŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOVILIŢA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
15TOPRAISARGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POTÂRNICHEA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
16TOPRAISARŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 POTÂRNICHEA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
17TOPRAISARGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TOPRAISAR21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
18EFORIEŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
19EFORIEGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EFORIE NORD21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
20EFORIELICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
21EFORIEGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ALBATROS’ EFORIE SUD21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
22EFORIEGRĂDINIŢA LUI ANDREI EFORIE NORD21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”

Inspector școlar general,

Prof. Sorin MIHAI