Unitățile de învățământ din Albești trec în Scenariul 2!

Astăzi a fost votată Hotărârea nr. 14 a CJSU, care prevede modificarea scenariilor de funcționare pentru 13 unități de învățământ din județul Constanța. În continuare, hotărârea și anexa CJSU.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

Având în vedere:

  • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată
  • Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată
  • Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  • Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 5/03.02.2021 și nr. 8/10.02.2021
  • Ordinul comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății
  • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R 16825/16.02.2021
  • Propunerea privind scenariile de funcționare pentru 13 unități de învățământ, înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța

hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă propunerea privind modificarea a 13 scenarii de funcționare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Art. 1.1 Modificarea scenariilor având în vedere scăderea/creșterea ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile – 12 scenarii;

Art. 1.2 Modificarea scenariului având în vedere prevederile Anexei, pct. II, nr. 3, ale Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 – 1 scenariu;

Art. 2 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.

Art. 3 Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

SILVIU-IULIAN COȘA

Vicepreședinte CJSU                                                       Vicepreședinte CJSU

    Consiliul Județean Constanța                                     Inspectoratul pentru Situații de Urgență

                                                                                 ”Dobrogea” al județului Constanța

          Președinte, Mihai Lupu                            Împuternicit Inspector șef, Mihail – Cristian Amarandei

AVIZAT INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA   Inspector Școlar General Sorin Mihai  AVIZAT DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA   Director Executiv Cristina Mihaela Schipor  

Propunere

privind modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și structurile arondate

începând cu 18 februarie 2021

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor.

Nr. crt.Municipiul/ orașul/ comunaUnitatea de învățământScenariul inițial aprobatScenariul propusPerioada până la care este valabil scenariulObservații
1TECHIRGHIOLLICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
2TECHIRGHIOLGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ’PINOCCHIO’ TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
3TECHIRGHIOLGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
4TECHIRGHIOLGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
5TECHIRGHIOLGRĂDINIŢA SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
6TECHIRGHIOLŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
7CONSTANȚAAr – CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR – SECŢIE LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANŢA21Pe parcursul anului școlarconform Ordin comun MEC-MS, anexa II, art. 3
8ALBEŞTIŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
9ALBEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBEŞTI12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
10ALBEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARSA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
11ALBEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTU VĂII12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
12ALBEŞTIŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori
13ALBEŞTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂRTOP12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori

Inspector școlar general,

Prof. Sorin MIHAI