Judetul Constanta: Cod Portocaliu de vreme severa, pana la miezul noptii!

Astăzi, 13 iunie a.c., a fost convocat CJSU în sistem electronic pentru votarea hotărârii nr. 95.

Aceasta prevede aprobarea planului de măsuri de apărare împotriva inundațiilor, care trebuie respectat la nivel local, în contextul Codului Portocaliu de vreme severă care cuprinde județul Constanța. Membrii CJSU cu atribuții în domeniu vor fi pregătiți cu forțe, materiale și mijloace de apărare, pentru intervenții în punctele critice, dacă este cazul.

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) constituit la nivelul județului Constanța va fi în contact cu primăriile din județ, pentru a afla situația în timp real ca urmare a manifestărilor hidrometeorologice prognozate, cât și asupra instituirii permanenței conform legislației în vigoare.

Pe timpul Avertizărilor emise de către ANM și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, se completează CJCCI cu reprezentanți ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Constanța, A.N. Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Constanța.

Potrivit anexei Planului de Măsuri de Apărare, în cazul Codurilor Portocalii de vreme severă se convoacă, la nivelul fiecărui U.A.T., Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și personalul apt, pentru intervenții în puncte critice. Populația trebuie avertizată asupra posibilelor fenomene meteorologice. Dacă situația o cere, se poate dispune evacuarea populației și a bunurilor din zonele inundabile. Forțe suplimentare se pot dispune la solicitare de către CJSU Constanța, ISU „Dobrogea” Constanța și ABADL, cu măsuri adiacente, precum:
– supraînălțarea malurilor;
– lucrări provizorii de punere în siguranță;
– supravegherea digurilor;
– realizarea de șanțuri pentru scurgerea apelor.

De asemenea, primăriile trebuie să transmită informații și rapoarte operative în timp real la ISU „Dobrogea” Constanța și către SGA Constanța.

 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA
HOTĂRÂRE

 

  1. Având în vedere:
    – Avertizarea meteorologică emisă de către Administrația Națională de Meteorologie: Cod Portocaliu, interval de valabilitate 13 iunie 2021, ora 14.00 – 13 iunie 2021, ora 23.00;
    – Avertizarea hidrologică nr. 51/13.06.2021, emisă de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor: Cod Galben, interval de valabilitate 13 iunie 2021 ora 12.00 – 14 iunie 2021, ora 24.00 și Cod Portocaliu, interval de valabilitate 13 iunie 2021, ora 14.00 – 14 iunie 2021, ora 09.00;
    – Adresa Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța, în calitate de de coordonator al Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, nr. 9366/2021

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța
hotărăşte:

 

Art. 1 – Se aprobă Planul de măsuri de apărare împotriva inundațiilor, necesar a fi respectat la nivel local, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – În vederea gestionării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, primarii localităților din județul Constanța vor întreprinde demersuri pentru ducerea la îndeplinire, fără a se limita la acestea, a măsurilor de apărare împotriva inundațiilor, prevăzute la Art. 1, cât și pentru respectarea prevederilor Ordinului comun nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.

Art. 3 – În vederea informării operative a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța (C.J.S.U.) asupra potențialelor evenimente înregistrate în județ, se vor dispune măsuri, astfel:

Art. 3.1. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției constituit la nivelul județului Constanța va contacta primăriile din județ, periodic (din trei în trei ore) și ori de câte ori situația o va impune, începând cu data adoptării prezentei, pentru a afla situația în timp real ca urmare a manifestărilor hidrometeorologice prognozate, cât și asupra instituirii permanenței conform legislației în vigoare.

Art. 3.2. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției constituit la nivelul județului Constanța, pe baza informărilor colectate conform art. 3.1, va informa C.J.S.U. periodic (din trei în trei ore) și ori de câte ori situația o va impune, asupra situației din județ.

Art. 4 – Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență vor fi pregătiți cu forțe, materiale și mijloace de apărare pentru a interveni, la solicitare, în punctele critice.

Art. 5 – Începând cu data adoptării prezentei, se completează Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției de la nivelul județului Constanța, pe timpul Avertizărilor emise de către Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, cu reprezentanți ai instituțiilor din componența grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluării accidentale la cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, astfel:
– Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța
– Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Constanța
– A.N. Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Constanța

Art. 6 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța și tuturor factorilor interesați.