19 aprilie 2024

Bugetul local, amânat. Consilierii cer „transparenţă decizională“: pe lângă avizul comisiilor şi o dezbatere publică

Consilierii locali au amânat, în cadrul şedinţei ordinare de astăzi, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei. Potrivit declaraţiilor preşedintelui de şedinţă, Paul Foleanu, proiectul nu putea fi votat întrucât nu trecuse prin comisia de specialitate. Mai mult, consilierul local a afirmat că, potrivit legii privind transparenţa decizională, proiectul privind bugetul local trebuie afişat pe site-ul primăriei şi la intrarea în instituţie, astfel încât cetăţenii oraşului să poată formula contestaţii, ce ar urma să fie soluţionate şi, ulterior, incluse în forma ce va fi aprobată de Consiliul Local. Astfel încât, aleşii au decis să se reîntâlnească într-o şedinţă extraordinară, săptămâna viitoare, în care să aprobe bugetul local (data limită fiind 4 februarie), după ce „paşii“ legali ar fi urmaţi.

Au mai fost restrase de pe ordinea de zi, întrucât nu fuseseră analizate în comisiile de specialitate „Regulamentul privind reglamentarea activităţii agenţilor economici din Mangalia“, dar şi puncte de pe ordinea suplimentară de zi: aprobarea organigramei GOLD RA (care şi-ar dori ceva mai mult personal angajat), mandatarea primarului în vederea evaluării performanţelor secretarului primăriei şi tariful lunar pentru terenurile ocupate de garaje. Totodată, pentru un alt punct „suplimentar“, cel ce priveşte bazele sportive din localitate, s-a luat decizia înfiinţării unei comisii care să identifice aceste terenuri şi care să înainteze un raport în baza căruia ADPP-ul să preia aceste baze. În schimb, a fost aprobat, în unanimitate, proiectul privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân.