14 iunie 2024

Consilierul local Linica Stan a pierdut procesul cu ANI. Decizia nu este definitivă

Consilierul local din Mangalia Linica Stan a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate, la Curtea de Apel Constanța.

Pe 12 februarie 2024, Linica Stan contesta Raportul de evaluare nr. 16468/G/II/13.04.2023, prin care ANI arăta că „în calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. prin care au fost alocate sume de bani din bugetul local către o asociaţie de utilitate publică.

Printre membrii fondatori ai acestei Asociații se află și o organizație al cărei președinte este persoana evaluată, precum și o societate la care soțul și fiul acesteia, dețin calitatea de unic asociat și administrator. Prin adoptarea acestor Hotărâri ale C.L. s-a  creat un avantaj patrimonial pentru aceste două entități.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin.(1), lit. a), b) și f)  din O.U.G. nr. 57/2019.”

Iată soluția dată de judecătorii Curții de Apel:

Soluția pe scurt: Respinge acțiunea ca nefondată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Constanța. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi, 14.05.2024.

Notă: art. 70 din Legea nr. 161/2003 – „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”.

Pe aceeași temă:

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a consilierului PNL Linica Stan