18 aprilie 2024

Garda de Coasta modernizeaza sediul Grupului de Nave

Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat Mangalia a trecut, cu girul consilierilor locali, suprafaţa de 1.386 mp, situată în intravilanul municipiului, în folosinţa Găzii de Coastă. Este vorba despre un cheu neamenajat, situat în apropierea Portului Turistic Mangalia.

În solicitarea emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Garda de Coastă se arată că instituţia se află într-un amplu proces de modernizare în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene şi în vederea aderării la Spaţiul Schengen. Astfel, Garda de Coastă intenţionează să modernizeze sediul Grupului de Nave Mangalia, un vast proiect care presupune demolarea unor construcţii, respectiv ridicarea unora noi, refacerea reţelelor de utilităţi, dar şi facilităţi ale cheului. Legat de acest din urmă aspect, Garda de Coastă intenţionează şi îmbunătăţirea unei porţiuni de cheu de 142 de metri, aferent Grupului de Nave Mangalia.