17 aprilie 2024

Nicuşor Constantinescu, trimis în judecată pentru 24 de infracţiuni de abuz în serviciu

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului:

CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut
– complicitate la 3 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice cu obținerea de foloase necuvenite
– 21 de infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor cu obținerea de foloase necuvenite

De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului GÂMBUŢEANU ADRIAN GEORGE, director general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa (RAJDP Constanţa), în sarcina căruia s-au reţinut 3 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
I. Inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, în calitatea sa de director general al RAJDP Constanţa, cu sprijinul lui Nicuşor Daniel Constantinescu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a refuzat, în mod repetat, să pună la dispoziţia Curţii de Conturi documentele necesare efectuării controlului de specialitate programat în anii 2011, 2012 și 2013. Astfel, efectuarea consecutivă a trei controale pe care Curtea de Conturi le avea programate conform planului de activitate, nu a mai fost posibilă.
În această modalitate, a fost practic blocată activitatea Curţii de Conturi în raport cu regia locală menţionată, Curtea de Conturi aflându-se în imposibilitatea de a-şi îndeplini principala atribuţie, respectiv verificarea modului în care au fost utilizate resursele financiare publice.
Totodată, pe perioada 2009-2012 (perioadă avută în vedere de controalele programate a se desfăşura în anii 2011, 2012, 2013) a fost creat un folos necuvenit Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, constând în faptul că activitatea sa financiar-contabilă a fost sustrasă verificării, în condiţiile în care fondurile de care a beneficiat RAJDP Constanţa din resursele publice în perioada supusă controlului au fost de peste 200 de milioane lei. Mai mult, există date că din aceste sume au fost efectuate plăţi nelegale, aspecte care impuneau lămuriri prin efectuarea controlului și care fac obiectul unui alt dosar penal aflat pe rolul DNA.
Referitor la această împrejurare, sesizarea a fost înregistrată la data de 1 noiembrie 2012, ca urmare a unei plângeri penale formulate de Curtea de Conturi.
În cursul anului 2011, prezentarea documentelor solicitate Regiei a fost condiționată de comunicarea, de către Curtea de Conturi, a unei dovezi că respectiva acțiune de control figura în programul de activitate al Curţii de Conturi. Această condiţionare este contrară dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 94/1992, potrivit cărora Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente, informaţii necesare desfăşurării activităţii sale, entităţile auditate fiind obligate să-i transmită actele, documentele, informaţiile solicitate la termenele stabilite şi să-i asigure accesul în sedii. Cu toate acestea, Curtea de conturi a transmis dovada solicitată sub forma unui extras, însă, și în aceste condiții, efectuarea controlului a fost refuzată pe motiv că nu a fost transmisă o copie a întregului program.
Controalele programate în anii 2012 şi 2013 nu s-au putut efectua din cauza atitudinii inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George, precum şi a dispoziţiilor exprese ale preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, inculpatul Nicuşor Daniel Constantinescu,
prin rezoluţii cu textul „nu sunt de acord”, aplicate pe adresele întocmite de RAJDP Constanţa, fără a invoca vreun argument care să justifice această poziţie.

II. În perioada 2007-2014, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, inculpatul Nicuşor Daniel Constantinescu, nu a respectat dispoziţiile legale care îl obligau să procedeze la emiterea, respectiv la prelungirea a 11 certificate de urbanism şi a autorizaţiilor de construire a unor centrale și generatoare eoliene, solicitate de două societăţi comerciale.
Mai mult decât atât, după ce instanţele judecătoreşti au dispus prin 9 hotărâri definitive, pronunţate în perioada 2008 – 2011, ca preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa să procedeze la emiterea documentelor respective, acesta a refuzat punerea în executare a hotărârilor prin care era obligat să-şi îndeplinească atribuțiile de serviciu. Prin aceleaşi hotărâri, s-a dispus ca preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa să plătească o amendă civilă pentru fiecare zi de întârziere, însă Nicuşor Daniel Constantinescu a continuat să nu îşi execute obligaţiile impuse de către instanţa de judecată.
Toate demersurile de a obţine executarea silită a obligațiilor președintelui CJ Constanța au rămas fără efect, inclusiv din cauza refuzului organelor fiscale de a executa penalităţile, astfel încât Nicuşor Daniel Constantinescu a lipsit practic de conţinut drepturile părţii vătămate, în ciuda recunoaşterii acestora în mod repetat pe cale judecătorească.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
I. Faptele inculpaţilor Gâmbuţeanu Adrian George, director general al RAJDP Constanţa, şi Constantinescu Nicuşor Daniel, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, de nu pune la dispoziţia Curţii de Conturi, în anii 2011, 2012 şi 2013, documentele necesare controlului specific la nivelul RAJDP Constanţa

– În anul 2011 –
Conform programului de activitate pe anul 2011, în perioada 14 noiembrie – 16 decembrie 2011, ar fi trebuit să se desfăşoare la RAJDP Constanţa, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa, acţiunea „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat”.
RAJDP Constanţa a fost notificată prin adresă, la data de 31.10.2011, cu privire la controlul pe care urma să-l efectueze Camera de Conturi a judeţului Constanţa, solicitându-se pregătirea şi furnizarea de către regia locală, la data prezentării echipei de control, a actelor, documentelor şi informaţiilor necesare desfăşurării controlului.
Ca răspuns, prin adresa transmisă la 14.11.2011, semnată de directorul general Gâmbuţeanu Adrian George, RAJDP Constanţa a solicitat decalarea perioadei de control, motivat de faptul că “În opinia Consiliului Judeţean Constanţa, bunurile transmise în administrarea Regiei sunt bunuri ce aparţin domeniului public al judeţului Constanţa, iar acţiunea de control excede tematicii stabilite prin Hotărârea Plenului nr. 151/15.12.2010 de către Curtea de Conturi a României”. La această adresă, RAJDP Constanţa a ataşat, în copie, semnată de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, în care este cuprinsă opinia citată.
Prin notificare trimisă la 15.11.2011, Camera de Conturi Constanţa a comunicat RAJDP Constanţa începerea acţiunii de control, în perioada 16 noiembrie – 16 decembrie 2011.
În data de 15.11.2011, RAJDP Constanţa a solicitat Camerei de Conturi a judeţului Constanţa transmiterea Programului de activitate pentru anul 2011, pentru “clarificarea acestei situaţii atât pentru noi, cât şi pentru C.J. Constanţa”. A fost anexată adresa Consiliului Judeţean Constanţa nr. 22217/15.11.2011, semnată de preşedintele Nicuşor Daniel Constantinescu, prin care se indică solicitarea Programului de activitate pentru anul 2011 al Curţii de Conturi.
Ca răspuns, la data de 16.11.2011, Camera de Conturi Constanţa a transmis clarificări Regiei, astfel: “În programul de activitate al Camerei de Conturi Constanţa pe anul 2011 este prevăzută, la această data, acţiunea Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare al patrimoniului public şi privat al U. A. T. de către R. A. de interes local, la RAJDP Constanţa”.
În consecinţă, echipa de auditori publici externi s-a prezentat la RAJDP Constanţa, în vederea începerii acţiunii de control. Cu această ocazie, inculpatul Adrian George Gâmbuţeanu, director general al RAJDP Constanţa şi altă persoană cu funcție de conducere (în prezent decedat), au arătat că acceptarea controlului este condiţionată de prezentarea de către Camera de Conturi a judeţului Constanţa a Programului de activitate pentru anul 2011, astfel că acţiunea de control nu a putut fi demarată.
Prin adresă, la 16.11.2011, Curtea de Conturi a solicitat încă o dată RAJDP Constanţa punerea la dispoziţie a situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2010.
La aceeași dată, prin adresă semnată de directorul general Gâmbuţeanu Adrian George RAJDP Constanţa a comunicat: “având în vedere adresele mai sus inserate, prin care se insistă începerea controlului, fără a se pune la dispoziţie, aşa cum s-a solicitat, Programul de activitate pentru anul 2011, vă transmitem alăturat adresa Consiliului Judeţean Constanţa nr. 22328/16.11.2011, prin care se argumentează necesitatea şi oportunitatea prezentării Programului solicitat, înainte de începerea controlului”. A fost ataşată adresa Consiliului Judeţean Constanţa, semnată de preşedintele Nicuşor Daniel Constantinescu.
Prin adresa la 17.11.2011, Camera de Conturi a judeţului Constanţa a comunicat RAJDP Constanţa faptul că programul anual de activitate este un document intern al instituţiei, nefiind prevăzută obligaţia prezentării acestuia la începerea controlului, că misiunea a fost notificată legal, precum şi faptul că, potrivit art. 5 din Legea 94/1992, auditorii publici externi au acces neîngrădit la toate actele, documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor, iar conducerea unităţii are obligaţia de a le pune la dispoziţia acestora.
Având în vedere aceste clarificări, la data de 17.11.2011 echipa de auditori publici externi s-a deplasat pentru control la sediul RAJDP Constanţa, unde li s-a refuzat, însă, accesul la documente, controlul neputând avea loc.
Echipa de auditori a depus cu această ocazie la RAJDP Constanţa o adresă prin care se solicită o serie de documente financiare.
Urmare adreselor Camerei de Conturi a judeţului Constanţa, RAJDP Constanţa formulează un răspuns semnat de directorul general, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, în sensul că: neprezentarea programului de activităţi pentru anul 2011 “reprezintă un mod abuziv de a înţelege şi aplica legislaţia în vigoare”, iar “refuzul ostentativ de a prezenta programul de activitate denotă o atitudine ce lasă loc de interpretări cu privire la legalitatea controlului”, arătând că “punerea la dispoziţie a programului de activităţi pentru anul 2011 reprezintă soluţia deblocării problemei”. A fost ataşată o adresă a Consiliului Judeţean Constanţa, semnată de inculpatul Nicuşor Daniel Constantinescu, prin care se solicită depunerea programului de activitate, ca soluţie pentru deblocarea situaţiei existente. În această adresă se arată, totodată, că înscrisurile solicitate de către Curtea de Conturi „au fost aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Constanţa, acte administrative legale şi necontestate de nimeni, fapt pentru care oportunitatea solicitării acestora apare ca abuzivă”. Din această adresă semnată de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel rezultă că argumentul invocat pentru refuzul de a prezenta documentele solicitate de Curtea de Conturi este că, odată aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean, orice cheltuieli, investiţii, sau alte operaţiuni efectuate sunt în mod incontestabil legale. În consecinţă, inculpatul exclude aceste documente de la posibilitatea controlării lor de către Curtea de Conturi, atitudine care contravine total dispoziţiilor art. 5 din Legea 94/1992, conform cărora auditorii publici externi au acces neîngrădit la toate actele, documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor, iar conducerea unităţii are obligaţia de a le pune la dispoziţia acestora.

În vederea deblocării situaţiei, Camera de Conturi a judeţului Constanţa a transmis, prin adrese, la 21.11.2011, atât Consiliului Judeţean Constanţa, cât şi RAJDP Constanţa, confirmarea scrisă a Departamentului VI – Departamentul de Coordonare a Modificării Bugetelor Unităţilor Administrativ – Teritoriale din cadrul Curţii de Conturi, din care rezultă că “Acţiunea de control a situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare al patrimoniului public şi privat al U.A.T. de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, din subordinea UATJ Constanţa, figurează în programul de activitate pe anul 2011 al Camerei de Conturi Constanţa, la codul 8.000”.
Faţă de noile clarificări, la data de 21.11.2011, echipa de auditori publici externi s-a prezentat, din nou, la sediul RAJDP, unde a constatat aceeaşi situaţie, nefiindu-le permis controlul. Au formulat o nouă solicitare de documente, în scris.
Având în vedere imposibilitatea desfăşurării controlului, Camera de Conturi Constanţa a propus Curţii de Conturi a României suspendarea acţiunii de control la RAJDP Constanţa, începând cu data de 28 noiembrie 2011 şi până la prezentarea documentelor solicitate.
Întrucât aceste documente nu au fost prezentate, controlul a fost reprogramat pentru anul 2012.

– În anul 2012 –
În perioada 05.06.2012 – 30.07.2012 (potrivit programului de activitate pe anul 2012) ar fi trebuit să se desfăşoare controlul privind situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT Constanţa de către regiile autonome de interes local, respectiv RAJDP Constanţa.
Prin adresă, la data de 18.05.2012 s-a comunicat entităţii acest fapt.
Prin adresă, la data de 24.05.2012, RAJDP Constanţa a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa faptul că au fost notificaţi de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Constanţa cu privire la efectuarea unui control la regie în perioada 05.06.2012 – 30.07.2012. Pe această adresă,, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a făcut menţiunea olografă „Nu sunt de acord”.
La data de 05.06.2012, prin adresă semnată de directorul general, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, RAJDP Constanţa a comunicat Camerei de Conturi Constanţa faptul că nu s-a primit “acordul Preşedintelui Consiliului Judeţean pentru punerea la dispoziţia auditorilor publici externi a documentelor şi informaţiilor solicitate”.
La datele de 13.06.2012, 29.06.2012, 06.07.2012, echipa de auditori s-a deplasat la sediul RAJDP Constanţa, unde li s-a refuzat accesul la documente în vederea controlului. La 17.07.2012, echipa de auditori s-a deplasat din nou la sediul RAJDP Constanţa, unde au luat legătura cu directorul general, inculpatul Adrian George Gâmbuţeanu, care a precizat că a răspuns la întrebările puse de auditori în nota de relaţii, dar aşteaptă avizul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa în ceea ce priveşte răspunsurile date. În nota întocmită la această dată se arată că “astfel, s-a produs o nouă amânare, urmând ca directorul general al RAJDP să comunice telefonic data la care echipa de control se poate deplasa la sediul Regiei, în vederea ridicării exemplarului cu răspunsurile la nota de relaţii solicitate”.
Întrucât până la data de 30.07.2012 nu s-a comunicat niciun răspuns către auditorii publici externi şi nici nu s-a permis efectuarea controlului, pe motiv că nu s-a obţinut avizul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, auditorii publici externi au întocmit Procesul-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alineatul 2 şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, pe numele lui Gâmbuţeanu Adrian George. Totodată, s-a luat decizia formulării unei plângeri penale.

– În anul 2013 –
Conform programului de activitate pe anul 2013, în perioada 7 mai – 23 mai 2013, ar fi trebuit să se desfăşoare la RAJDP Constanţa, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa, acţiunea „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al U. A.T., de către R.A. de interes local”.
Prin adresă, la data de 22.04.2013, Camera de Conturi Constanţa a notificat RAJDP Constanţa cu privire la controlul pe care urma să-l efectueze, solicitându-se pregătirea şi furnizarea de către entitate, la data prezentării echipei de control, a actelor, documentelor şi informaţiilor necesare desfăşurării controlului.
Ulterior, la 13.05.2013, au fost solicitate RAJDP Constanţa documentele necesare efectuării controlului, fixându-se termen de punere la dispoziţie data de 16.05.2013, ora 0900.
Totodată, prin adresă, Camera de Conturi Constanţa l-a încunoştinţat pe preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, cu privire la controlul ce urma a fi efectuat în perioada 07.05.2013 -28.06.2013, la RAJDP Constanţa.
La data de 16.05.2013, echipa de control a solicitat directorului general, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, o notă de relaţii cu privire la motivele nepunerii la dispoziţie a documentelor solicitate.
Prin adresă emisă la 22.05.2013, semnată de Gâmbuţeanu Adrian George s-a comunicat Camerei de Conturi Constanţa faptul că nu se poate da curs solicitării de punere la dispoziţie a documentelor, întrucât conducerea Regiei trebuie să respecte dispoziţiile conducătorului autorităţii tutelare – Consiliul Judeţean Constanţa. În acest sens, se face referire la rezoluţiile puse de Nicuşor Daniel Constantinescu pe două adrese trimise de Regie către Consiliul Judeţean Constanţa, care consemnează poziţia preşedintelui: “Nu sunt de acord”.
În data de 22.05.2013, ca urmare a solicitării Camerei de Conturi Constanţa, a avut loc o întâlnire cu conducerea RAJDP Constanţa, pentru clarificarea motivelor şi cauzelor refuzului de punere la dispoziţie a documentelor solicitate. În minuta de întâlnire întocmită cu această ocazie s-a consemnat punctul de vedere al conducerii RAJDP Constanţa, respectiv faptul că aceasta trebuie să respecte dispoziţiile conducătorului autorităţii tutelare – Consiliul Judeţean Constanţa, dispoziţii care, prin prisma principiilor dreptului administrativ, au caracter imperativ şi executoriu.
Prin imposibilitatea de efectuare a auditului la o regie autonomă, Curtea de Conturi a fost pusă în imposibilitate de a-şi exercita funcţia sa de bază, aceea de control asupra resurselor financiare publice, apărând astfel ca inutilă însăşi existenţa acestei instituţii în raport de RAJDP Constanţa. Numeroasele demersuri întreprinse de echipele de control, mai sus descrise, rămase fără niciun rezultat, sunt dovezi nu doar ale tulburării însemnate ale activităţii Curţii de Conturi ci, mai mult, ale imposibilităţii de desfăşurare a activităţii de către această instituţie.
Importanţa controlului rezultă şi din valoarea fondurilor de care a beneficiat RAJDP Constanţa din resursele publice în perioada supusă controlului, şi anume 212.796.105 lei viraţi de Consiliul Judeţean Constanţa regiei numai în perioada 2009-2011, după cum arată Curtea de Conturi. Această situaţie s-a perpetuat pe o perioadă de timp îndelungată, din 2011 şi până în prezent Curtea de Conturi nereuşind să desfăşoare acest control.

II. Faptele inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, de a refuza emiterea/prelungirea unor certificate de urbanism, chiar după pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti prin care fusese obligat în acest sens

Două societăți comerciale, prin reprezentantul legal, au solicitat preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, inculpatul Nicuşor Constantinescu, emiterea unor certificate de urbanism sau prelungirea termenului de valabilitate al unor certificate de urbanism deja emise. Întrucât nu a primit răspuns la solicitările sale, a formulat plângeri la instanţele de judecată, solicitând obligarea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, la emiterea, respectiv prelungirea certificatelor de urbanism.
Deşi, prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a fost obligat la emiterea, respectiv prelungirea certificatelor de urbanism, acesta nu a dat curs obligaţiilor impuse de instanţă.
Prin aceleaşi hotărâri judecătoreşti, s-a dispus şi plata unei amenzi civile de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, în cuantum de 20% din salariul minim pe economie, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul neexecutării obligaţiilor impuse de către instanţa de judecată.
Ulterior, persoana vătămată a încercat executarea silită a hotărârilor judecătoreşti, fără a reuşi însă acest lucru.
Au existat 11 situații în care cererile de emitere sau prelungire a valabilităţii certificatelor de urbanism au rămas fără răspuns. Acestea se referă la următoarele aspecte (câteva exemple):
Certificatul de urbanism emis la 30.11.2007, cu valabilitate 24 de luni de la emitere, pentru construire capacitate energetică, 8 centrale eoliene în comuna Fântânele, jud. Constanţa
Certificatul de urbanism emis la 6.11.2008 pentru realizarea unor instalaţii de racordare staţie transformare Fântânele, cu valabilitate 12 luni de la emitere
Certificatul de urbanism emis la 5.11.2008 pentru amplasarea unui stâlp susţinere pentru echipamente de măsurare condiţii climatice în vederea construirii unui parc eolian în extravilanul comunei Ciocârlia, jud. Constanţa
Cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa la 21.02.2008 pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru construirea unui parc energetic eolian cu 9 generatoare, lucrări de construire şi extindere a reţelelor de distribuţie, construire, modificare, reparare şi reabilitare căi de acces şi de comunicaţie în extravilanul comunei Vulturu, jud. Constanţa
Cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa la 01.02.2008, pentru emiterea unui certificat de urbanism în vederea construirii a 14 generatoare eoliene în extravilanul com. Ciocârlia, jud. Constanţa

Toate cele 11 cereri care formează obiectul prezentului dosar au fost blocate de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel care a refuzat să semneze actele întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean. Inculpatul şi-a păstrat această atitudine, de refuz, chiar şi după ce instanţele de judecată, în nouă situaţii, l-au obligat la emiterea actelor şi chiar după ce partea vătămată a încercat executarea silită a acestor hotărâri judecătoreşti.

Inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, cercetat sub control judiciar, a formulat mai multe cereri succesive prin care a solicitat încuviinţarea părăsirii teritoriului României pentru a se deplasa în Statele Unite ale Americii în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale, având în vedere afecţiunea severă de care suferă, cereri admise prin ordonanţele din datele de 03.04.2014, 23.04.2014, 16.05.2014 şi 20.05.2014, prin care i s-a încuviinţat părăsirea teritoriului României până la data de 05.06.2014.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Menţionăm că inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel face şi obiectul altor două dosare penale, pentru infracţiuni similare, dintre care unul a fost trimis spre judecare de Serviciul teritorial Constanţa (comunicat nr. 510 din 25 aprilie 2014), iar altul se află în curs de instrumentare la același serviciu (comunicat nr. 11 din 15 ianuarie 2014).

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.