20 iulie 2024 9:13

Sanatoriul Balnear Mangalia ANGAJEAZĂ. Sunt 13 posturi vacante oferite de unitatea medicală

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 13 posturi contractuale de execuție vacante cu normă întreagă.

Iată care sunt acestea:

  • asistent medical debutant (PL), specialitate balneofizioterapie, la Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie-pavilion A, normă întreagă, 8h/zi, 2 posturi
  • asistent medical șef (PL), specialitate balneofizioterapie, la secția sanatorială recuperare, medicină fizică și balneologie-pavilion A, normă întreagă, 8h/zi, 1 post
  • îngrijitoare, la laborator recuperare, medicină fizică și balneologie, Pavilion B, normă întreagă, 8h/zi, 1 post
  • îngrijitoare, la secția spital recuperare, medicină fizică și balneologie II, normă întreagă, 8h/zi, 1 post
  • îngrijitoare, la secția sanatorială, recuperare, medicină fizică și balneologie, normă întreagă, 8h/zi, 3 posturi
  • fochist, muncitor calificat IV, la centrala termică, normă întreagă, tura 12/24, 1 post
  • muncitor necalificat, la bloc alimentar, normă întreagă, program inegal zi, 1 post
  • spălătoreasă, spălătorie Pavilion A, normă întreagă, 8h/zi, 1 post
  • economist debutant, la Serviciul achiziții publice, contractare, aprovizionare, transport, normă întreagă, 8h/zi, 1 post
  • economist specialist IA, Serviciul financiar-contabilitate, normă întreagă, 8h/zi, 1 post

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, sunt:

Pentru posturile de asistent medical debutant, specialitate balneofizioterapie (PL):

– Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

– Certificat O.A.M.G.M.A.M.R. și aviz de liberă practică/adeverință O.A.M.G.M.A.M.R.

– Fără vechime în specialitate

Pentru postul de asistent medical șef, specialitate balneofizioterapie:

– Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

– Certificat O.A.M.G.M.A.M.R. și aviz de liberă practică/adeverință O.A.M.G.M.A.M.R.

– Adeverință de grad principal în specialitate balneofizioterapie

– 5 ani vechime ca asistent medical

Pentru posturile de îngrijitoare:

– Diplomă de absolvire a școlii generale

– fără vechime în meserie

Pentru postul de fochist, muncitor calificat IV:

– Diplomă de absolvire a școlii generale

– Certificat de calificare

– Autorizație ISCIR vizată

– Fără vechime în meserie

Pentru postul de spălătoreasă:

– Diplomă de absolvire a școlii generale

– fără vechime în meserie

Pentru postul de muncitor necalificat:

– Diplomă de absolvire a școlii generale

– Fără vechime în meserie

Pentru postul de economist debutant:

– Diploma de licență în specialitate economică

– Fără vechime în specialitate

Pentru postul de economist specialist IA:

– Diplomă de licență în specialitate economică

– 6 ani 6 luni vechime în specialitate

Concursul se va organiza astfel:

-Pentru posturile sanitare de asistenți medicali debutanți balneofizioterapie și asistent medical șef – la Hotel Hora (stațiunea Saturn, str. Greenport)

-Pentru posturile auxiliar sanitar de îngrijitoare – la Hotel Hora(stațiunea Saturn, str. Greenport)

-Pentru posturile de fochist, spălătoreasă și muncitor necalificat, economiști – la sediul din strada Mircea cel Bătrân nr. 2, Mun. Mangalia, Jud. Constanța

Anunțul, regulamentul, bibliografia, tematica, fișa postului SUNT afişate la sediul administrativ al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia şi pe site-ul unităţii, www.balnear.net

Relaţii suplimentare la biroul resurse umane-salarizare-sediul administrativ din strada Mircea cel Bătrân nr. 2 Mangalia, jud. Constanța, etaj 1, tel. 0241751215, int. 506, telefon 0749123103.