Amplu proiect pentru reducerea eroziunii costiere derulat de Apele Române

Problema proceselor de degradare prin eroziune a litoralelor este considerată de multe state ca fiind de importanță națională. Eroziunea plajelor duce la pierderi de teritoriu, dar mai ales compromite ecosistemele mării costiere și valoarea socio-economică a zonei litorale, ceea ce poate duce la pagube însemnate pentru economia națională și dezvoltarea durabilă a țării. Monitorizarea multianuală a litoralului românesc a evidențiat tendința generală de degradare prin eroziune, intensitatea fenomenului fiind accelerata, în ultimul timp, și de efectele schimbărilor climatice, zona costieră a Mării Negre fiind deosebit de vulnerabilă.

Actul fundamental pentru promovarea şi implementarea proiectelor de protecție costieră îl constituie “Master Planul zonei costiere” – document strategic al statului roman privind gestionarea evoluției liniei țărmului și a conservării biodiversității marine.

În contextul obligațiilor ce au revenit Administrației Naționale ”Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, după aprobarea Master Planului zonei costiere, în perioada 2012 – 2015 instituția a inițiat, implementat și finalizat programul costier aferent termenului scurt și prin proiectul “Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre, în zona municipiului Constanța și Eforie Nord, județul Constanța” cu finanțare din POS Mediu, a fost protejată o lungime de coasta de 7,3 km în zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord.

Concomitent cu implementarea proiectului pe termen scurt revelatde etapizarea din Master Plan, pentru respectarea obligațiilor programului de implementare pe termen mediu, ANAR – ABADL a contractat, în februarie 2015, serviciile de “Asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte Axa prioritară 5 – Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 – 2020)”cu scopul de a încheia contractul de finanțare prin programul POIM pentru reabilitarea costieră a tuturor zonelor prevăzute la secțiunea – termen mediu, și anume: Edighiol şi Periboina (punctele de descarcare la mare a apleor complexului lagunar Razelm – Sinoe), Mamaia Nord, Tomis (protecţia costieră între Portul Constanţa şi Portul Turistic Tomis), Agigea, Eforie (între Portul Belona şi zona Capul Turcului), Costineşti, Olimp, Jupiter – Neptun, Balta Mangalia – Venus – Aurora, Mangalia – Saturn și 2 Mai.

Lucrările prevăzute constau în: lucrări de apărări de mal, construire lucrări hidrotehnice reprezentate de diguri si epiuri marine, reabilitare structuri existente, înlocuirea echipamentelor componente ale structurilor hidrotehnice (înlocuire cu scopul atingerii obiectului, și anume punerea în funcțiune a structurilor hidrotehnice și atingerea scopului pentru care au fost construite), demolare structuri costiere existente si lucrări de înnisipare artificială.

Schemele de amenajare costieră pentru fiecare lot în parte au fost determinate în urma modelării modului de acțiune a valurilor asupra țărmului și a evoluției ulterioare implementării lucrărilor a liniei de coastă, astfel încât să se asigure realizarea unor proiecte de calitate, rezistente în timp la acțiunea agresivă a mării, în special în perioadele reci.

Datorită complexităţii lucrărilor şi a costurilor estimate la această fază de studiu de fezabilitate, proiectul a fost etapizat în două etape din care pentru prima etapă:

Reducerea eroziunii costiere faza II, (2014 – 2020) -Etapa 1”se prevede implementarea lucrarilor de protecţie costieră, respectiv lucrări de extindere a plajelor în zonele Mamaia (lungime 6.950 m) şi Eforie (5.750 ml) precum si consolidare a falezelor în zona Constanţa Tomis-Cazino (lungime 790ml) şi Agigea (1.200 ml).

Stadiu procedură atribuire lucrări:

La data de 12.10.2017, a fost publicat în SEAP anunţul de participare nr. 179736 privind atribuirea lucrărilor aferente etapei 1 (loturile: Stavilare Edighiol si Periboina, Mamaia, Tomis, Agigea şi Eforie), având ca termen final de depunere a ofertelor data de 03.04.2018. Valoarea estimată a procedurii este de 707.761.710,00 lei fără TVA.

Au fost depuse 15 oferte pentru cele cinci loturi.

Valoarea aferentă execuţiei lucrărilor de protecţie costieră:

LOT 1: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Stăvilarelor Edighiol şi Periboina

Valoarea estimată fărăTVA: 34,788,580.00 RON.

LOT 2: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Mamaia

Valoarea estimată fărăTVA: 207,094,915.00 RON.

LOT 3: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Tomis (Casino)

Valoarea estimată fărăTVA: 30,252,550.00 RON.

LOT 4: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Agigea

Valoarea estimată fărăTVA: 28,401,380.00 RON.

LOT 5: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Eforie

Valoarea estimată fărăTVA: 407,224,285.00 RON.

În prezent, Autoritatea Contractantă, ABADL, se afla în faza de evaluare a ofertelor, urmând ca după parcurgerea tuturor etapelor legale procedurale să încheie contractele de execuţie a lucrărilor pentru implementarea proiectelor de protecţie costieră.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*