În atenţia celor care doresc să devină asistenţi maternali!

 

DGASPC Constanța își dezvoltă rețeaua de asistenți maternali! În cadrul Programului „TEAM UP! Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor“, dezvoltat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Banca Mondială, DGASPC Constanța implementează, ca partener, proiectul „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate“.
Proiectul vizează extinderea rețelei de asistenți maternali.
Până în prezent, în cadrul proiectului au fost angajați 16 asistenți maternali iar, până ieri, 03.07.2019, au fost atestați alți 18 asistenți maternali.
Cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii:
 Să fie absolvenți a cel puțin 10 clase;
 Să nu fie deja încadrați ca asistenți personali;
 Să nu fie pensionari;
 Să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să poată asigura o cameră separată, amenjată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
 Să fie disponibili să primească în plasament cel puțin doi copii;
 Să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist în urma evaluării psihologice efectuate de psihologul Biroului Alternative de Tip Familial din cadrul DGASPC Constanța.
Persoanele care doresc să devină asistenți maternali se pot prezenta, de luni până joi, în intervalul orar 8.00 – 16.30, iar vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00, la sediul Serviciului Management de Caz pentru Copil, Biroul Alternative de Tip Familial din Constanța, strada Ciprian Porumbescu, nr. 2, sau pot solicita informații la numărul de telefon 0241/488.648, persoană de contact Simona Neli Constantinescu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*