Zece localități din județ au raportat o incidență mai mare de unu la mia de locuitori!

Astăzi, în cadrul CJSU, a fost votată hotărârea nr. 1. Aceasta prevede constatarea încadrării județului Constanța în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mica sau egală cu 1/1.000 de locuitori.

De asemenea, hotărârea mai prevede constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 1/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori a U.A.T.-urilor Constanța, Cernavodă, Eforie, Agigea, Corbu, Costinești, Independența, Lumina, Mereni și Seimeni.

Nu în ultimul rând, în hotărâre este prevăzută și constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori a U.A.T. Poarta Albă.

În vederea aplicării măsurilor specifice, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) ale U.A.T.-urilor din județul Constanța vor adopta Hotărâri (în funcție de încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile), respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 34/2022.

Măsurile cuprinse în hotărâre se aplică pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 08.01.2022, ora 00:00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Mai jos regăsiți hotărârea.

 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA
HOTĂRÂRE

Având în vedere:
– Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, actualizată
– Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, actualizată
– Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, actualizat
– Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 08 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
– Prevederile H CNSU nr. 1/2022
– Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanta nr. 161/09.12.2021
– Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R 237/07.01.2022

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța
hotărăşte:

Art. 1 – Se constată încadrarea județului Constanța în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mica sau egală cu 1/1000 de locuitori.

Art. 2 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 1/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori a U.A.T.-urilor: Constanta, Cernavodă, Eforie, Agigea, Corbu, Costinești, Independența, Lumina, Mereni, Seimeni.

Art. 3 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori a U.A.T.-ului Poarta Albă.

Art. 4 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) ale U.A.T.-urilor din județul Constanța vor adopta Hotărâri (în funcție de încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile prevăzută la art. 1, art. 2 și art. 3 din prezenta hotărâre) pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 34/2022.

Art. 5 – Măsurile prevăzute la Art. 4 se aplică pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 08.01.2022, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 6 – Primăriile din județul Constanța vor comunica până în data de 10.01.2022, ora 12.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, hotărârile adoptate de CLSU pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe raza U.A.T.-urilor, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 34/2022.

Art. 7 – În îndeplinirea art. 4 din prezenta hotărâre, CLSU ale U.A.T.-urilor din județul Constanța vor dispune, prin grija primăriilor, informarea populației și a operatorilor economici privind obligațiile ce le revin în respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 34/2022 și informarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, asupra măsurilor dispuse, conform machetei:

MACHETA
Perioada
informării Tipul informării Locația unde a fost diseminată
informația Număr persoane/
Operatori economici
care au primit informarea
Ex: afișe, flyer etc.

 

 

Art. 8 – Structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța vor intensifica controalele privind respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 34/2022, cu precădere în mijloacele de transport în comun, în spațiile publice închise, la evenimentele organizate în condițiile prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 34/2022.
Art. 8.1 – Zilnic, până la ora 10.00, se vor transmite Instituției Prefectului – Județul Constanța, la adresa de mail deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, raportările privind controalele efectuate în ziua anterioară, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județ și tuturor factorilor interesați.

 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

SILVIU-IULIAN COȘA

 

Vicepreședinte CJSU Vicepreședinte CJSU
Consiliul Județean Constanța Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Dobrogea” al județului Constanța
Președinte, Mihai Lupu
Împuternicit Inspector șef, Mihail – Cristian Amarandei

 

 

NR. 1 CONSTANŢA 07.01.2022