14 iunie 2024

5.600 de liceeni din județul Constanța susțin prima probă scrisă la simularea examenului de bacalaureat

Elevi, examen

Elevi, examen

Astăzi, 4 martie 2024, se desfășoară prima probă scrisă din cadrul simulării naționale a examenului de bacalaureat, în 58 de unități de învățământ – centre de simulare din județul Constanța.

La această probă s-au înscris 5.604 de elevi din clasele terminale de liceu.

Probele scrise vor fi susținute la următoarele discipline:

  • limba și literatura română – proba E) a);
  • limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale)- proba E) b);
  • matematică, istorie- proba E) c);
  • fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie – proba E) d).

Subiectele sunt elaborate pe baza conținuturilor/ competențelor specifice, conform programelor pentru simulare aprobate de Ministerul Educației.

Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00, pe pagina web: subiecte.edu.ro/2024/simulare/simulare_en_VIII/.

Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin utilizarea platformei Ministerului Educației, aceeași ca în cazul simulării probelor Evaluării Naționale pentru clasele a VIII-a.

Rezultatele se vor comunica individual în data de 15 martie 2024 și se vor analiza la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, urmărindu-se îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenului de bacalaureat, prin adoptarea celor mai eficiente măsuri în această direcție.

Notele nu se vor trece în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/ a părintelui, acestea vor putea fi consemnate în catalog.

Ne dorim ca această simulare să reprezinte pentru fiecare absolvent de liceu un exercițiu, atât din perspectiva elementelor tehnice care țin de desfășurarea unui examen național, cât și din punct de vedere al conținuturilor informaționale care s-au asimilat până în prezent în cadrul orelor de curs. Simularea trebuie să le ofere elevilor noștri un reper clar, real, al nivelului de cunoștințe, dar și al modului de abordare a unui astfel de examen” a declarat Sorin Mihai, inspector școlar general.