Sindicaliștii de la Damen pichetează, mâine sediul SN 2 Mai, nemulțumiți de decizia concedierii a 228 de angajați!

Sindicaliștii Șantierului Damen Mangalia vor picheta mâine, în semn de protest, sediul SN 2 Mai, ca reacție față de decizia conducerii de a concedia numai puțin de 228 de angajați. Liderul sindicatului, Laurențiu Gobeajă, spune că angajații nu se vor mulțumi doar cu acest protest, urmând să organizeze o manifestare similara, luna viitoare, la Ministerul Economiei.

Situația la Damen Mangalia devine, pe zi ce trece, tot mai disperata. Lipsa comenzilor promise, pandemia și cererea tot mai mica de nave noi pe piața internațională, a „depopulat” societatea de la an la an.

Daca in vremea Daewoo Mangalia șantierul se lauda și cu peste 12.000 de angajați, acum abia dacă numărul acestora ajunge la 1.950.

Starea deplorabilă a șantierului este arhicunoscută, de ani de zile, atât la Ministerul Economiei, cât și la nivelul administrației publice locale. Și, tot de ani de zile, muncitorii, din ce în ce mai puțini la număr, au primit de la minister doar promisiuni deșarte de „mai bine”, iar de la Primăria Mangalia reacții penibile: scrisori tardive către un ministru sau altul al Economiei sau o îndelungă tăcere și o crasă lipsă de acțiune în favoarea muncitorilor.

 

Societatea DAMEN SHIPYARDS MANGALIA – S.A

CONVOCARE a adunarii generale extraordinare a actionarilor Damen Shipyards Mangalia – S.A. pentru data de 24 iunie 2021

 

Presedintele directoratului Societatii Damen Shipyards Mangalia – S.A., o societate organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand numar de inregistrare J13/602/1997, EUID ROONRC.J13/602/1997 si cod unic de inregistrare 9115330, cu sediul social in Mangalia, Str. Portului nr. 1, jud. Constanta, Romania, convoaca sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 24 iunie 2021, ora 15.30, la sediul societatii si prin videoconferinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. prezentarea raportului Directoratului cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni si hotararea, in conformitate cu dispozitiile art. 153 24 din Legea nr. 31/1990, Legea societatilor, asupra masurilor vizand continuarea activitatii societatii sau dizolvarea acesteia si cu privire la reducerea capitalului social;
2. aprobarea, in conformitate cu prevederile actului constitutiv, a disponibilizarii prin concediere colectiva a 228 de salariati prin desfiintarea unui numar de 228 de posturi si reducerea numarului de personal corespunzator atributiilor necesare tipului de nave existent in portofoliul de comenzi al societatii la aceasta data, urmare reducerii activitatii societatii, incepand cu data de 1 iulie 2021;
3. aprobarea, in conformitate cu prevederile actului constitutiv, a noii organigrame a societatii dupa concedierea colectiva;
4. imputernicirea domnului Chris Groninger si a domnului Spataru Florin Marian sa negocieze, sa semneze documentele necesare si sa indeplineasca formalitatile legale pentru realizarea procedurii concedierii colective – fiecare, separat;
5. imputernicirea domnului Spataru Florin Marian sa indeplineasca formalitatile legale de mentionare in Registrul Comertului a hotararilor adunarii.
La sedinta adunarii generale extraordinare din 24 iunie 2021 pot participa actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor in ziua de 7 iunie 2021.
In cazul in care la data stabilita pentru sedinta nu este intrunit cvorumul statutar pentru tinerea adunarii, urmatoarea adunare generala extraordinara va avea loc la 25 iunie 2021, la sediul societatii si prin videoconferinta, cu mentinerea ordinii de zi si a orei de desfasurare.
In cazul in care actionarii participa la adunarea generala prin reprezentant, procurile in original sunt transmise sau depuse la sediul societatii, prin scrisoare recomandata sau servicii de posta ori curier, respectiv prin posta electronica in situatia procurilor semnate cu semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie primite de societate pana la data tinerii sedintei.

n.r. Iată si reactia din septembrie 2020 a fostului ministru al Economiei, Virgil Popescu (cel ce i-a precedat actualului ministru Claudiu Nasui), dar și a primarului Cristian Radu, față de criza Damen Mangalia. Credit material video focuspress.ro.

1 comment for “Sindicaliștii de la Damen pichetează, mâine sediul SN 2 Mai, nemulțumiți de decizia concedierii a 228 de angajați!

Comments are closed.