12 aprilie 2024

Aleşii şi funcţionarii publici mai au la dispoziţie cinci zile pentru a-şi depune declaraţiile de avere

Aleşii locali mai au numai cinci zile la dispoziţie pentru a-şi actualiza declaraţiile de avere şi pe cele de interese. Potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, „persoanele prevazute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie“.

Printre funcţionarii care vor trebui să îşi publice, pe site-ul oficial www.mangalia.ro, averea deţinută şi interesele pe care le au vizavi de anumite societăţi sau ONG-uri, se numără: primarul oraşului, consilierii locali, angajaţii primăriei, cei ai ADPP-ului, Poliţiei Locale, Serviciului Social şi cei ai Complexului Cultural Mangalia.

Declaraţiile de avere se întocmesc pentru anul fiscal anterior, încheiat la 31 decembrie. Aleşii care nu respectă termenul limită de depunere a declaraţiilor de avere şi interese riscă sancţiuni financiare: amendă civilă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere. Sesizarea instanţei se face de către inspectorii ANI. La nivelul urbei noastre, instanţa competentă să decidă aplicarea amenzii este Judecătoria Mangalia. Sancţiuni mai drastice riscă cei care vor completa, în mod eronat, aceste documente, fiind vorba despre fals în declaraţii, faptă pedepsită de Codul Penal.

Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiune – fals în declaraţii – şi se pedepseşte potrivit Codului Penal. Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de lege, precum şi nedeclararea cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei.