24 iunie 2024

Consilierii au dat liber la finanţările nerambursabile din banii primăriei pentru proiectele culturale, civice, sociale şi de mediu

Veste bună pentru mangalioţii care vor să deruleze proiecte  locale, cu ajutorul banilor primăriei. Consilierii au decis, printr-un hotărâre adoptată săptămâna trecută, să acorde fonduri nerambursabile unor activităţi nonprofit de interes local. Finanţările nerambursabile se adresează, printre altele, unor proiecte sau programe pentru activităţi culturale – organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale, expoziţii de artă, de carte, istorice, filatelice, documentare, editarea de cărţi şi publicaţii, organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi străinătate.

Şi capitolul educaţie civică are prevăzute o serie de proiecte pentru care puteţi lesne aplica: realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului, crearea şi dezvoltarea unui spirit de înţelegere între oameni, creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice, promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari, facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial şi a dezvoltării carierei.

Nici proiectele din domeniul social nu au fost uitate de consilieri: puteţi solicita fonduri pentru activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup, campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog), campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc), precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare, campanii de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, conştientizarea de către aceştia a modalităţii de transmitere şi complicaţiilor infacţiilor cu transmitere sexuală, cât şi a riscului întreruperii sarcinii, activităţi şi servicii de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie, orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Dacă vă decideţi să derulaţi proiecte de mediu, primăria vă poate acorda fonduri pentru iniţiativele privind organizarea de evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul Mangaliei: întâlniri, expoziţii, concursuri etc, organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu pentru copii, tineri şi adulţi, elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, produse şi materiale multimedia, cataloage etc), organizarea unor seminarii, instruiri sau conferinţe pentru specialiştii de mediu.

Programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile este stabilit de Consiliul Local, prin aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli. Finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, din partea beneficiarului. Atribuirea contractelor se va face exclusiv în baza selecţiei publice de proiecte, făcută de o comisie formată din cinci persoane, numită prin dispoziţie de primar.

Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii.