18 aprilie 2024

Consilierii, chemati sa aprobe noua organigrama a primariei

Vineri, 26 octombrie, va avea loc, de la orele 17.00, sedinta ordinară a Consiliului Local, în cadrul căreia vor fi dezbătute mai multe proiecte de interes local. Astfel, consilierii vor discuta despre Regulamentul de Funcţionare a instituţiei din care fac parte şi vor analiza un proiect privind rectificarea bugetului pe anul în curs. Pe ordinea de zi se mai află un proiect privind  stabilirea unor măsuri ce se impun faţă de persoanele fizice şi/sau juridice care au încheiat cu autorităţile publice locale contracte de închiriere, concesiune, asociere şi care nu au respectat clauzele contractuale.

Membrii CL vor analiza trecerea lacurilor Neptun şi a Căminelor de Bătrâni în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat. Totodată, se va dezbate un proiect privind aprobarea modificării unor taxe şi impozite aprobate de către CL pentru anul financiar în curs. Consilierii locali vor mai discuta despre măsurile ce pot fi luate în privinţa terenurilor şi clădirilor abandonate din oraş şi staţiuni, reamenajarea unor spaţii din Policlinică şi Spitalul municipal, precum şi despre stabilirea tarifelor pentru închirierea tonetelor şi spaţiilor comerciale din incinta Pieţei Saturn. Pe ordinea de zi se mai află un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de interes local subordonate CL pentru anul 2013, precum şi câteva proiecte ce vizează măsuri de protecţie socială pentru pensionari şi persoanele cu venituri reduse.