12 aprilie 2024

Cum vrea primăria să „împartă“, anul acesta, cele 15 milioane de lei destinate investiţiilor

Cu un buget local sleit în urma împrumuturilor şi dobânzilor aferente acestora, ce se cifrează la peste 12 milioane de euro, la Mangalia lista investiţiilor primăriei nu este una foarte mare, cifrându-se la valoarea totală de 15.000.000 de lei. Vă prezentăm numai câteva dintre domeniile în care primăria va investi în 2014, asta şi dacă aleşii locali vor fi de acord, în viitoarea şedinţă, în care vor aproba bugetul local.

Pentru „Autorităţi executive – primărie“ , în 2014, ar urma să fie alocaţi 237.000 de lei, pentru un fotocopiator, un automat de bilete şi un sistem informatic integrat. La „Evidenţa Populaţiei“ va fi achiziţionat un sistem electronic de prelucrare a semnăturii persoanelor, în valoare de 5.000 de lei. „Poliţia Locală“ va avea parte de investiţii speciale: 3 sirene electronice pentru situaţii de urgenţă, patru calculatoare, alături de un sistem de comunicaţii de date între instituţie şi punctul de acces în RDCV (reţeaua de comunicaţii integrate voce-date) a M.A.I., toate în valoare de 35.000 de lei.

„Învăţământul“ are lucrări deja în derulare, în valoare de 850.000 de lei: reabilitarea claselor Liceului „Callatis“ (100.000 de lei) si montarea de ferestre termopan (400.000 de lei), asfaltarea terenului de sport a GS „Ion Bănescu“ (250.000 de lei), asfaltarea şi împrejmuirea bazei sportive a Şcolii nr. 2 (100.000 de lei). Tot în cadrul acestui capitol vor mai fi contractate „servicii audit energetic pentru şcoli şi grădiniţe“ – 30.000 de lei şi „servicii de colectare date şi consultanţă tehnică pentru depunerea proiectelor cu finanţare UE“ – 20.000 de euro. Capitolul „Cultură, recreere, religie“ are un buget de investiţii de 9.670.500 de lei, bani ce vor „merge“ exclusiv pentru co-finanţări, asistenţă financiară nerambursabilă şi cheltuieli neeligibile ale proiectului „Callatis – Istorie la malul Mării Negre“.

„Asistenţa Socială“ va încerca, anul acesta, finalizarea unei lucrări demarate în urmă cu mai mulţi ani: blocul de locuinţe sociale din Cartierul „Barăci“. Pentru instalaţia de încălzire interioară, execuţia lucrărilor de racordare a energiei electrice, termice şi a apei potabile, serviciul va investi 205.000 lei. Un alt serviciu al primăriei, de data aceasta cel de Dezvoltare Publică, are în proiect continuarea programului multianual de reabilitare a faţadelor locuinţelor – 1.150.000 lei, dar şi lucrări noi: infrastructura de apă şi apă uzată 2014-2020 (RAJA) – 30.000 de lei, alături de alte investiţii în valoare de 1.541.000 lei (SF-uri locuinţe, studii cadastrale, documentaţii tehnico-economice, studii geo-tehnice, măsurători topografice şi cadastrale etc).

În fine, la capitolul „Combustibil şi energie“ au fost prevăzuţi 4.383.209 lei, pentru „achiziţionarea de bunuri preluare conform contractului de vânzare-cumpărare din 24.10.2012 (centrale termice)“.