21 aprilie 2024

Cursuri gratuite în domeniul turismului organizate printr-un proiect cu finanţare europeană, în judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia

SC Synthesis Management Consultants – SMC SRL beneficiar în proiectul „Program integrat de dezvoltarea şi consilierea şomerilor din mediul rural, în vederea dezvoltării turismului din Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia”, împreună cu partenerii săi Fundaţia Amfiteatru, KEK Pyxida (Centrul de Dezvoltare, Resurse Umane şi Formare Profesională PYXIDA), EDUCO – Educaţia pentru grupuri vulnerabile, doreşte să informeze opinia publică cu privire la faptul că în luna ianuarie 2014 proiectul îşi continuă activitatea de formare profesională prin cursurile începute pe data de 2 decembrie 2013 în localitatea Peştera, în meseriile de Ghid de turism, Agent de turism şi Lucrator în pensiune turistică. Înainte de a începe cursurile gratuite toţi beneficiarii au fost consiliaţi şi orientaţi profesional. Menţionăm faptul că organizarea acestor cursuri în localitatea Peştera nu ar fi fost posibilă fără sprijinul domnului primar Valentin Vrabie şi al doamnei consilier al departamentului de Achiziţii şi Proiecte Silvia Gheorghe.

Totodată, dorim să informăm faptul că activitatea 3 de Informare şi consiliere/orientare profesională din cadrul proiectului s-a finalizat cu succes, indicatorul de 200 de persoane informate si consiliate fiind atins.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor fără ocupaţie, a persoanelor implicate în agricultură de subzistenţă, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din mediul rural, Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, prin măsuri active de ocupare pentru dezvoltarea unor noi abilităţi de acces şi menţinere pe piaţa muncii în domeniul turismului.

Proiectul contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale persoanelor din judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, la crearea unei societăţi inclusive şi coezive, la întâmpinarea problemelor privind necesităţile şi constrângerile identificate pe plan local, oferind posibilitatea persoanelor aparţinând grupurilor ţinta de a-şi continua formarea profesională. Proiectul desfăşoară activităţi care să permită beneficiarilor direcţi, prin cursurile organizate, dobândirea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice necesare integrării sau adaptării pe piaţa muncii in domeniul turismului. Proiectul aduce o notă inovatoare în domeniul vizat întrucât schimbă mentalitatea persoanelor aparţinând grupului ţintă şi contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii a acestora, prin dezvoltarea şi valorificarea abilităţilor personale şi prin reintegrarea acestor persoane pe piaţa muncii. De asemenea, proiectul contribuie şi la creşterea nivelului de conştientizare a persoanelor din grupul ţintă asupra nevoii de pregătire profesională continuă, adaptabilă la nevoile mediului de afaceri şi obţinerea de certificări corespunzătoare recunoscute atat la nivel naţional, cât şi comunitar. Participanţii la cursuri beneficiază de consultanţă şi consiliere profesională în cadrul cărora sunt furnizate informaţii privind cererea şi oferta pe piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor.

Proiectul de faţă vizează pe de o parte, promovarea turismului ca domeniu prioritar pentru economia românească şi, pe de altă parte, sprijinirea forţei de muncă în vederea adaptării acesteia la cerinţele momentului.

Participarea la cursuri este în totalitate gratuită. Absolvenţii vor primii subvenţii în valoare de 800 de lei.

Proiectul pune la dispoziţie un centru regional în Mangalia unde cei interesaţi pot găsi toate informaţiile necesare. Adresa centului este: Str. Oituz, nr. 3, Mangalia, program de lucru cu publicul de Luni până Vineri în intervalul orar 10:00 – 16:00, persoană de contact Asistent Centru Regional Gabriela Irimia, e-mail: gabriela.irimia@synthesis-management.ro, sau la telefon 0341.566.357.