25 iulie 2024 12:46

Din luna iulie vor fi eliberate cărţi de identitate electronice

–          Noile documente vor avea memorate pe cipul intern atât datele biometrice, cât şi amprentele titularului 

Începând cu acest an românii vor intra în posesia cărţilor de identitate electronice. Noile documente vor avea dimensiuni similare permisului de conducere sau cardului bancar, urmând să fie folosite nu doar pentru legitimare sau circulaţie în Uniunea Europeană, ci şi ca instrument de semnătură electronică.
Cartea electronică de identitate va fi de tip smart-card, urmând să conţină atât date în format tipărit sau inscripţionat prin tehnologie laser, cât şi în format electronic, împreună cu o serie de elemente pentru particularizare şi siguranţă. Concret, în exteriorul documentului vor fi înscrise, alături de fotografie, principalele date cu caracter personal: numele şi prenumele, sexul, cetăţenia, CNP-ul, adresa de domiciliu şi semnătura olografă a titularului. Semnătura poate lipsi în cazul incapabililor şi în cazul persoanelor infirme sau analfabete.
Aceleaşi date vor fi înscrise şi în format electronic, pe cipul cardului. În plus, în format electronic vor mai fi menţionate pe card: prenumele părinţilor titularului, certificatele digitale, precum şi datele biometrice ale acestuia (imaginea facială şi amprentele a două degete). Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012, amprentele pot lipsi din memoria cărţii electronice de identitate, dar numai în cazul în care titularul documentului cere în mod expres acest lucru.
Datele biometrice (precum înălţimea, culoarea ochilor etc.) vor fi colectate pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate, în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului. De asemenea, imaginile impresiunilor papilare (amprentele) vor fi colectate numai cu acordul expres al titularului cărţii electronice de identitate sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinților sau, după caz, părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal. „Imaginile impresiunilor papilare colectate cu ocazia depunerii cererii de eliberare a cărţii electronice de identitate se şterg prin procedură automată imediat după personalizarea cărţii electronice de identitate“, se menţionează în Ordonanţa nr. 82/2012.

Când se preschimbă actele de identitate

Toate actele de identitate eliberate până la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate se vor preschimba în funcţie de anul naşterii, într-o perioadă de trei ani, după cum urmează:

–         după data de 1 ianuarie 1981 se preschimbă în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014;

–         în perioada 1 ianuarie 1966-31 decembrie 1980 se preschimbă în perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2015;

–         în perioada 1 iulie 1946-31 decembrie 1965 se preschimbă în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2016;

–         până la data de 31 decembrie 1945 se preschimbă în perioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016.

Cartea electronică de identitate va avea o valabilitate de patru ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi de cinci ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.