22 iunie 2024

„Educație nonformală pentru o generație SMART- Realizarea unui laborator inteligent multifuncțional în cadrul Palatului Copiilor Constanța”

Afis A3

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Palatul Copiilor Constanța, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O GENERAȚIE SMART – REALIZAREA UNUI LABORATOR INTELIGENT MULTIFUNCȚIONAL ÎN CADRUL PALATULUI COPIILOR CONSTNȚA”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-2760, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295.133,90 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la mijloace moderne și tehnologii digitale de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip ,,laborator intelligent” pentru elevi și cadrele didactice. Proiectul urmărește, de asemenea și dezvoltarea unor competențe comune care să conducă la adaptarea și integrarea cu succes a elevilor în viața socială și creșterea accesului la educație și combaterea excluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile.

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

  • Achiziționarea de mijloace didactice moderne în vederea creării unui mediu cu performanțe funcționale actuale, atractiv și care să asigure calitatea educației din instituția de învățământ;
  • Achiziționarea de software/licențe cu specific educațional care să asigure dezvoltarea de programe adaptate cerințelor și intereselor generațiilor actuale de elevi;
  • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.
Afis A3