25 iulie 2024 9:12

Noi reglementari pentru reabilitarea termica a locuintelor din fonduri publice

Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, 30 octombrie a.c., proiectul de Ordonanta de Urgenta propus de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru modificarea Ordonantei de Guvern nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Schema de finantare, care se refera atat la lucrarile de interventie, cat si la realizarea auditului energetic si a expertizei tehnice, este urmatoarea:

– 60% din finantare este asigurata din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene si din alocatii de la bugetul de stat;

– 40% reprezinta contributia insumata a consiliilor locale si a asociatiilor de proprietarilor, astfel: contributia proprie a autoritatilor administratiei publice locale se stabileste pe baza unor criterii socio – economice, in limita a maxim 30% din valoarea activitatilor/lucrarilor, care se aproba prin hotarare a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, in completare, din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari constituit in acest sens. Cota de contributie a proprietarilor nu poate fi mai mica de 10% din valoarea activitatilor/lucrarilor.

Noul act normativ prevede posibilitatea primariilor de a prelua si sarcina financiara a asociatiilor de proprietari, dar cu recuperarea ulterioara a sumelor, in termen de maxim 10 ani.

Ordonanta excepteaza de la recuperarea acestor sume anumite categorii de persoane: 

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;

b) persoane singure/ familii care, in ultimele trei luni anterioare efectuarii anchetei sociale de catre autoritatea administratiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub castigul salarial mediu net pe economie;

c) veterani de razboi si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai acestora;

d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale caror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie este sub castigul salarial mediu net pe economie;

In cazul acestora, cheltuielile sunt considerate cheltuieli de natura sociala.

 De asemenea, Ordonanta stabileste ca blocurile ce urmeaza a fi supuse reabilitarii termice vor fi prioritizate in functie de nivel de performanta energetica (incepand cu blocurile de locuinte cele mai ineficiente din punct de vedere energetic); numar de apartamente (incepand cu blocurile de locuinte cu cel mai mare numar de apartamente) si anul construirii (incepand cu blocurile de locuinte cu vechimea cea mai mare).

 „Ca element de noutate, am introdus in Ordonanta posibilitatea finantarii reabilitarii termice si pentru locuintele unifamiliale (adica pentru case), dar si pentru locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuinte sau sunt locuinte unifamiliale. Au prioritate, insa, blocurile si locuintele familiale”,  a adaugat ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Eduard Hellvig . Acesta a mai precizat  ca actuala forma a OG 18 cuprinde si un capitol de sanctiuni si amenzi, aplicabile atat executantilor care nu respecta anumite standarde ale lucrarilor si materialelor, dar si autoritatilor locale (coordonatori locali) care nu respecta anumite obligatii prevazute de actul normativ. Amenzile pot varia de la 5.000 la 50.000 de lei.

 O alta prevedere importanta se refera la faptul ca, pentru protejarea valorii arhitecturale a  cladirilor declarate monument istoric sau a celor amplasate in centrele istorice, in zonele de protectie a monumentelor istorice si/sau in zonele construite protejate ale localitatilor, acestea nu vor mai putea intra in program.

Totodata, pentru asigurarea unei solutii tehnice unitare din punct de vedere al aspectului si cromaticii, in cazul blocurilor cu mai multe scari, s-a impus ca programele locale si solutiile de interventie, sa fie avizate, din punct de vedere urbanistic, de catre comisiile tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta aprobate astazi, consiliile locale au obligatia sa finalizeze identificarea si inventarierea  blocurilor de locuinte, precum si a locuintelor unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990.