20 iulie 2024 8:44

OPORTUNITATE de angajare la primărie: se caută un șofer profesionist!

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de șofer treapta profesională II – Compartiment Transport Local, Direcţia Gospodărire Urbană și Servicii de Utilităţi Publice.

Data limită a depunerii dosarelor: 10 aprilie 2023, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor.

Condiţii și cerințe specifice pentru ocuparea postului de șofer treapta profesională II:

a) studii generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

b) posesor permis de conducere categoria B+BE+C+CE+D;

c) atestat profesional transport persoane – valabil;

d) vechimea minimă în muncă : nu este cazul;

e) cazier auto valabil- fără antecedente rutiere grave(penal sau cu permisul suspendat);

f) cartelă tahograf pentru conducător auto – valabilă;

g) aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;

h) aviz medical eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;

i) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

j) prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) din Condițiile generale, pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 28.03.2023 – 10.04.2023 ora 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, date de contact: telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Olăneanu Gabriela Corina, consilier – Serviciul Resurse Umane.