4 martie 2024

RAJA Constanța anunță finalizarea implementării platformei de management digitalizat

Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale a Uniunii Europene este ca această schimbare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie, în același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

RAJA SA se raportează în procesul său de transformare digitală și a luat măsuri importante de protecție cibernetică, conformându-se Directivei NIS – directivă privind securitatea rețelelor și sistemelor informatice.

Având în vedere că a fost deschisă finanțarea comunitară pentru digitalizarea proceselor de producție, Direcția de Dezvoltare și Finanțări Externe din cadrul RAJA a întocmit documentația necesară, iar pe data de 24 aprilie 2023, RAJA SA Constanța a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Contractul de Finanțare nr. 2145: „Implementare platformă de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța”.

Proiectul în valoare totală de 11.669.616,00 lei  (2.358.403,43 euro) face parte din „Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – “Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.Obiectivul urmărit prin implementarea proiectului este eficientizarea activității operaționale a companieiși sustenabilitatea investițiilor realizate sau care vor fi realizate de RAJA SA în sectorul de apă și apă uzată.

Investițiile au fost realizate prin contractul “Achiziție de licențe, hardware și servicii de implementare pentru realizarea unei platforme integrate de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată”, contract ce a fost semnat pe data de 3 mai 2023.

Proiectul care tocmai a fost finalizat la RAJA reprezintă primul pas important din transformarea digitală a societății, are impact asupra tuturor părților interesate din organizația proiectului (angajați, investitori, furnizori, clienți) și asigură gestiunea în timp real a echipamentelor și a resurselor materiale, colectarea, raportarea și analiza informațiilor generate de activitatea operațională, în scopul optimizării managementului companiei, integrarea fluxurilor de lucru, îmbunătățirea transferului de date între diferite compartimente.

O componentă importantă a proiectului a vizat integrarea datelor de la echipamentele SCADA și comunicarea/updatarea permanentă cu platforma GIS.

Mai mult, pe segmentul de relații clienți au fost aduse modificări importante la modulul Dispecerizare și Call-Center (IVR), prin conectarea tuturor proceselor de raportare incidente și call-center la un singur panou de administrare integrat cu managementul incidentelor, precum și securizarea comunicațiilor din dispecerat.

Implementarea sistemului de management digitalizat face ca eficiența în exploatare să crească considerabil. Se scurtează termenele de intervenție și se reduce timpul de introducere a datelor în sistem, ținând cont de faptul că acesta oferă informații din mai multe departamente, contabilitate, producție, aprovizionare, vânzări, marketing și resurse umane.

Sistemul permite automatizarea unui număr mare de operațiuni, din diferite departamente, care ajută la eficientizarea fluxurilor de lucru. În prezent se continuă introducerea datelor pe platformă, acțiune care va fi cu caracter permanent,având în vedere cantitatea de date cu care operează RAJA SA.

Prima etapă din strategia de digitalizare a companiei RAJA a fost finalizată cu succes prin implementarea următoarelor module:

MDTR – managementul datelor în timp real. În cadrul modului a fost implementată soluția software Aveva Pi.

MDTR reprezintă o suită de aplicații software care preiau și afișează în timp real date de la echipamentele existente în cadrul societății (SCADĂ, GIS), necesare pentru monitorizarea avariilor, contorilor nefuncționali sau cu funcționare incorectă din rețelele de distribuție a apei în vederea generării de acțiuni (avertismente și ordine de intervenție) pentru înlăturarea cauzelor acestora.

MDTR crează o fundație comună de date, care este scalata la nivel de întreprindere, și combină datele disparate într-o singură sursă de informații. Cu o baza unică și completă, atât personalul de execuție cât și managerii au acces cu ușurință la date în timp real  ceea ce duce la luarea unor decizii în siguranță, în timp util.

Obiectivele urmărite au fost:

  • Asigurarea unui management eficient al activelor (PLC-uri, Contori de apă, Senzori Industriali);
  • Integrarea datelor de la echipamentele industriale SCADĂ;
  • Integrarea/comunicarea cu platforma GIS;
  • Asigurarea unui sistem historian de date istorice complet, updatat în timp real cu scopul de a îmbunătăți eficientă operațională și de a optimiza procesele.

MPP – managementul proiectelor:

În cadrul direcției DDFE a fost implementată cu succes aplicația software Oracle Primavera.

Este un instrument de planificare și monitorizare a proiectelor de investiții și dezvoltare, precum și a activităților de mentenanță derulate în permanentă de RAJA SĂ asupra infrastructurii existente, ce are în vedere corelarea resurselor existente sau necesare cu rezultatele așteptate din implementarea acestora.

  • Dezvoltarea și instalarea cu succes a aplicației ajută la rezolvarea provocărilor complexe întâlnite de echipele de proiect în următoarele situații:
  • Planificarea și urmărirea dinamică a proiectelor;
  • Stabilirea și urmărirea graficelor de execuție a fazelor din proiect pentru respectarea termenelor;
  • Actualizarea automată a progresului lucrărilor, a consumului de resurse sau stadiului fizic;
  • Structurarea investițiilor și a informațiilor la nivelul întregii companii de tip enterprise (Enterprise Project Structure EPS),care permite conducerii companiei să facă analize la nivel de top management;
  • Elaborarea și aplicarea unei metodologii pentru urmărirea facilă a contractorilor și implicit respectării termenelor de lucru de către aceștia;

IVR

Acest modul asigura preluarea apelurilor telefonice ale clienților, preluarea indexului prin apel telefonic și informarea apelantilor în privința avariilor existente.

Modulul permite pe baza apelurilor telefonice generareade sesizări, deschiderea unei avariiin sistem informatic, precum și a ordinului de lucru pentru echipele din teren.

Modulul asigura posibilitatea dispecerizarii,introducerea de date intermediare preluate din teren, precum și a datelor legate de modul de rezolvare a avariilor dar și resursele utilizate.

Că și modul, s-a urmărit creearea unei imagini cât mai corecte a pe fiecare intervenție și implicit generarea unor rapoarte pe diverse perioade de timp care să reflecte costurile de mentenanță și exploatare de la nivelul sistemelor operate.

 Hardware:

În cadrul proiectului de digitalizare din punct de vedere hardware am extins clusterul care asigura infrastructură de stocare a datelor informatice și procesare cu două noduri, practic 2 servere de ultima generație.

Scopul acestor noduri a fost să asigure capacitatea de procesare a aplicațiilor software din cadrul proiectului și să extindă reziliența la dezastru prin distribuirea datelor stocate la nivel de cluster prin arhitectură distribuită peste cele 2 datacentere active ale companiei.

Beneficii ale proiectului:

* îmbunătățirea eficienței operaționale prin folosirea unor sisteme, servicii și sisteme operaționale de calitate superioară;

* îmbunătățirea relației cu clienții prin oferirea de informații corecte în timp real;

* accelerarea vitezei de intervenție a echipelor pentru remedierea avariilor;

* îmbunătățirea integrării utilizării datelor;

* automatizarea și prelucrare rapidă a datelor informatice.