20 iulie 2024 10:37

S-a înființat Asociația Autism Dobrogea, creată prin proiectul Vocea care schimbă vieți

AUTISM ROMÂNIA – Asociația Părinților Copiilor cu Autism anunță înființarea Asociației Autism Dobrogea, organizație creată prin proiectul Autism Dobrogea- Vocea care schimba vieți, care se desfășoară în perioada februarie 2022–mai 2023 în județele Constanța și Tulcea.

Proiect derulat de AUTISM ROMANIA – Asociația Părinților Copiilor cu Autism cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creșterea capacității actorilor relevanți din ecosistemul tinerilor cu TSA (tineri cu TSA, părinții tinerilor, autorități și instituții publice cu competențe relevante, tineri tipici, alți actori comunitari) de a se cunoaște, coordona și colabora în vederea unei mai bune implicări a tinerilor cu TSA în viața comunității și a unei mai bune participări a acestora la procesele decizionale care le afectează viața, în susținerea propriilor nevoi, de a deveni activi în combaterea excluziunii sociale.

Înființarea Asociației Autism Dobrogea este una dintre activitățile care de țin de formarea și dezvoltarea capacitații tinerilor, adulților cu TSA și a părinților din regiunea de a promova activ drepturile și interesele lor/ ale copiilor lor, de a influența deciziile publice relevante în acest sens la nivel local.

„Schimbările sistemice în societate, adaptarea acesteia la nevoile oamenilor, respectarea drepturilor se întâmplă atunci când oamenii înșiși solicită asta autorităților, instituțiilor și o fac în mod constant, organizat și contribuie la schimbare. Mentalitățile se schimă mai greu, dar se produc atunci când diferite grupuriinițiază diferite mișcări civice, facacțiuni de conștientizare, sensibilizare în mod constant.  AUTISM ROMANIA  a făcut  toate aceste demersuri de la înființarea în 2001, de când și-a asumat misiunea de aîmbunătăți calitateavieții persoanelor cu autism în România, militând pentru o societate continuu mai bună și mai adaptată, mai potrivită cu nevoile persoanelor cu autism. Tot ceea ce noi am învățat noi, părinții, în toți acești ani, transmitem acum părinților din Dobrogea, o regiune care are nevoie de o Voce care să reprezinte interesele și să promoveze drepturile persoanelor cu autism și care să contribuie, alături de alte entități regionale și locale, la găsirea de soluții pentru multitudinea de probleme cărora trebuie să le facă față oamenii cu autism și familiile lor în Dobrogea. AUTISM ROMANIA si-a propus să îi ajute să facă Dobrogea mai prietenoasă și mai bună pentru oamenii autiști și familiile lor„

Liuba Iacoblev, președinteAUTISM ROMANIA

Asociația Autism Dobrogea este înființată cu sprijinul AUTISM ROMANIA pentru a deveni o voce reprezentativă pentru persoanele cu autism în regiune. Va fi o voce care promovează respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, potrivit Convenției Internaționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și a celorlalte reglementari internaționale, cât și legislația națională aferentă, avertizează factorii responsabili de nerespectarea acestor drepturi.

În același timp, va face demersuri pentru a fi partener al autorităților locale și al instituțiilor publice și va contribui la găsirea de modalități, soluții pentru crearea de servicii și programe adaptate nevoilor celor cu autism, de oportunități de dezvoltare pentru aceștia – copii, tineri, adulți-, precum și familiilor lor în Dobrogea.

Asociația Autism Dobrogea, cu sprijinul AUTISM ROMANIA va prezenta autorităților și instituțiilor, altor entități relevante interesate, propuneri de parteneriate punctuale, cu scopul de a găsi împreună căi pentru caresursele publice existente pentru domeniile de care sunt responsabile- intervenție timpurie, educație școlară, servicii sociale, sport, cultura, recreere, să fie folosite și în beneficiul persoanelor cu autism. Asociația va fi partener pentru autorități și instituții și pentru găsirea de noi oportunități de resurse publice sau private prin care să fie create servicii, programe, activități autism specifice sau autism prietenoase.

„Consideram că toate resursele care există acum în cele 2 județe, din păcate puține, trebuie să fie direcționate și pentru beneficiul copiilor, tinerilor-adulțilorautiști, adică și aceștia să aibășanse egale la educație, asistență socială, dezvoltare armonioasă fizică și psihică, să aibă acces la toate oportunitățile din comunitatea dobrogeană. Iar cele care nu există acum, dar este urgentă nevoie de ele, să fie create cât mai curând, ex ), servicii de tip psiho-educațional-terapeutic pentru copii, servicii de zi sau de dezvoltare de abilitați de viață independentă în comunitate pentru tineri, adulți, centre respiro, locuințe semi sau maxim protejate pentru adulți, servicii de sprijin specializat pentru ocupare (angajare și menținerea unui loc de munca în cazul tinerilor și adulțilorautiști care pot munci pe piața liberă sau în medii adaptate), programe și servicii de sport și recreere s.aa precizatMarian Ciobanu, președintele Asociației Autism Dobrogea.

Asociațiaare fondatoripărinți și profesioniști, iar Consiliul director este alcătuit din 2 părinți și un profesionist din domeniul civic-social din județul Constanța și doi părinți din județul Tulcea. Prin proiectul Autism Dobrogea-Vocea care schimbă viețiasociația este sprijinită atât cu resurse materiale de baza-laptop, imprimante în cele 2 județe, obiecte și consumabile pentru câteva activități proprii, softuri -platforma de comunicare și de lucru onlinepentru consiliul director, pagina web a asociației, dar și resurse de formare- curs în management organizațional – pentru membrii consiliului director și coaching permanent în a folosi diferite instrumente de comunicare, colaborare internăeficientă, de a crea conținut pentru comunicarea externă, coaching în crearea strategiei asociației pentru 2 ani, a unui plan de acțiune și a altor instrumente de management organizațional necesare asociației pentru a porni cu dreptul și a fi cât mai eficientă de la bun început în misiunea sa.

Tot acest demers de pregătireacomunității persoanelor cu autism și a familiilor lor și de înființare a asociației este și un model de bună practică pentru alte comunități locale care doresc să îmbunătățeascăviața copiilor lor în prezent și să le asigure un viitor decent prin advocacy, promovarea drepturilor și nevoilor acestora în comunitate. Asociațiile înființate de părinți care doresc/sunt nevoite să devină ele însele furnizoare de servicii sociale private (pentru ca cele publice sunt insuficiente sau neadaptate sau nu există deloc) se confruntă cu multe probleme și nu au capacitatea de a oferi serviciile complexe, de calitate-specializate de care au nevoie copiii lor pe tot parcursul vieții acestora. Vorbim de un model de coagulare și organizare a comunității pentru a deveni voce pe plan local.

Campania de advocacy cu prilejul Zilei mondiale de conștientizare a autismului este prima acțiune pe care autism Dobrogea o organizează ca ONG legal înființat, în calitate de colaborator, în proiectul Autism Dobrogea -Vocea care schimbăvieți, alături de AUTISM ROMANIA, promotorul proiectului.

Acțiunea constă în organizarea simultană în 30 martie 2023, între orele 14-16,  a 2 mese rotunde și cu aceeași temă și agendă, la Tulcea și la Constanța, o acțiune publică de conștientizare și sensibilizare a publicului general în parcul Personalităților din Tulcea (2 aprilie 2023) și un concurs online pe tematica autismului pe parcursul lunii aprilie- luna de conștientizare a autismului, pentru o mai mare informare și sensibilizare a publicului general în privința autismului, pentru creșterea gradului de acceptare și respect al comunității dobrogene față de persoanele cu autism. Datele despre campania de advocacy cu prilejul Zilei mondiale de conștientizare a autismului sunt publicate pe pagina proiectului https://autismromania.ro/autismdobrogea/și pe pagina asociațieihttps://autismdobrogea.ro/

AUTISM ROMANIA – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism are o experiență de peste 20 de ani în advocacy în autism. Activitățile noastre sunt comunicate pagina de facebook AUTISM ROMÂNIA și pe site-ul nostru autismromania.ro,

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro