21 aprilie 2024

Şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi: Florin Cişmaşu şi Constantin Ninu, numiti cetăţeni de onoare post-mortem ai Mangaliei

Consilierii locali sunt convocaţi vineri, 31 mai, în şedinţa ordinară a acestei luni. Printre altele, aleşii vor trebui să dezbată şi, eventual, să aprobe: transmiterea, în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local, a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al oraşului pentru construirea de locuinţe ANL, externalizarea activităţii de inventariere din cadrul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului, aprobarea PUZ-ului şi Regulamentului Local de Urbanism aferent – construire pavilion administrativ, garaj, padoc câini, refacere utilităţi, împrejmuire teren, alături de sistematizarea incintei sediului Grupului de Nave Mangalia şi realizarea de facilităţi cheu, precum şi aprobarea listei nominale a unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al urbei.

Consilierii locali mai trebuie să fie de acord cu modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale, precum şi a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, dar şi cu „unele măsuri în vederea creşterii gradului de participare a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale“.

Tot vineri, aleşii Mangaliei vor fi de acord cu acordarea titlurilor de „cetăţeni de onoare“ lui Florin Claudiu Cişmaşu şi Constantin Ninu. În plus, consilierii vor trebui să supună la vot, majorarea indemnizaţiei membrilor CA al Goldterm SA, cu 20% din indemnizaţia de director general al societăţii.