Sancţiuni de 646.000 de lei aplicate, luna trecută, de ITM Constanţa

Comunicat

În perioada 01-30.11.2013, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat  activitatea de control si verificare a societaţilor  comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.

              Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii  si  securitatea si sănătatea in munca a salariaţilor.  

              In acest sens, corpul de control Relaţii de Munca  din cadrul I.T.M. Constanţa a verificat un  numar de 437 agenti economici din care 82 au fost sanctionaţi, aplicându-se un numar de 11 avertismente și 71 amenzi în valoare de 646.100 lei . Au fost dispuse un numar de 730 masuri cu termen scadent de remediere a neconformităților constatate.  

               Au fost sanctionati  8 angajatori cu 39 de persoane pentru netransmiterea datelor in REVISAL și  22 de  angajatori care precticau munca fară forme legale,  la care s-au depistat un numar de  30   persoane  care nu aveau încheiat contract individual de munca, aplicandu-se sanctiuni în valoare de  300.000 lei.

                 Deficiențe depistate :

                 –    Incalcarea  prevederilor art.137 din Lg.53/2003 – privind repausul saptămânal ;

–         Nerespectarea prevederilor art.119- Lg.53/2003 privind evidenţa orelor  de lucru prestate de salariati;

–         Incalcarea prevederilor HG 500/2011 referitor la transmiterea contractelor individuale de munca cel mai tarziu cu o zi inainte de inceperea activitatii;

–         Incălcarea prevederilor art.122 din Lg.53/2003, privind munca suplimentara;

–         Incălcarea prevederilor art.125 din Lg.53/2003, referitor la munca de noapte.

          Corpul de control Securitate si Sănătate in Munca din cadrul I.T.M.  a verificat   un numar de 167 angajatori, s-au dispus un numar de 419 masuri de remediere a neconformitatilor constatate, s-a aplicat  412 sancţiuni din care 391 avertismente si 21 amenzi in valoare de 120.000 lei.

                                               INSPECTOR SEF      

                                                 Ing. Liviu Lupu                   

                                                                                                    Comp. Informare si Relatii Publice    

                                                                                                               Ec. Florina Visan                                        

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*