21 aprilie 2024

Sancţiuni de 646.000 de lei aplicate, luna trecută, de ITM Constanţa

Comunicat

În perioada 01-30.11.2013, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat  activitatea de control si verificare a societaţilor  comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.

              Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii  si  securitatea si sănătatea in munca a salariaţilor.  

              In acest sens, corpul de control Relaţii de Munca  din cadrul I.T.M. Constanţa a verificat un  numar de 437 agenti economici din care 82 au fost sanctionaţi, aplicându-se un numar de 11 avertismente și 71 amenzi în valoare de 646.100 lei . Au fost dispuse un numar de 730 masuri cu termen scadent de remediere a neconformităților constatate.  

               Au fost sanctionati  8 angajatori cu 39 de persoane pentru netransmiterea datelor in REVISAL și  22 de  angajatori care precticau munca fară forme legale,  la care s-au depistat un numar de  30   persoane  care nu aveau încheiat contract individual de munca, aplicandu-se sanctiuni în valoare de  300.000 lei.

                 Deficiențe depistate :

                 –    Incalcarea  prevederilor art.137 din Lg.53/2003 – privind repausul saptămânal ;

–         Nerespectarea prevederilor art.119- Lg.53/2003 privind evidenţa orelor  de lucru prestate de salariati;

–         Incalcarea prevederilor HG 500/2011 referitor la transmiterea contractelor individuale de munca cel mai tarziu cu o zi inainte de inceperea activitatii;

–         Incălcarea prevederilor art.122 din Lg.53/2003, privind munca suplimentara;

–         Incălcarea prevederilor art.125 din Lg.53/2003, referitor la munca de noapte.

          Corpul de control Securitate si Sănătate in Munca din cadrul I.T.M.  a verificat   un numar de 167 angajatori, s-au dispus un numar de 419 masuri de remediere a neconformitatilor constatate, s-a aplicat  412 sancţiuni din care 391 avertismente si 21 amenzi in valoare de 120.000 lei.

                                               INSPECTOR SEF      

                                                 Ing. Liviu Lupu                   

                                                                                                    Comp. Informare si Relatii Publice    

                                                                                                               Ec. Florina Visan