Lansarea cărții „Revoluție sau nu, la Mangalia ?”

Lansare carte, 28.01.2015, Poza grup CDIPe linia parteneriatului încheiat între Asociația Națională CULTUL EROILOR „Regina Maria”, Filiala Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, privind cultul eroilor și comemorarea faptelor de arme ale poporului nostru, Subfiliala Mangalia a inițiat o astfel de activitate la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din localitate.

Astfel, lansarea cărții „Revoluție sau nu, la Mangalia ?” a profesorului Emil-Corneliu Ninu, președinte al subfilialei mai sus-amintite, a oferit cadrelor didactice, acum, la încheiere de semestru, precum și numeroșilor invitați, foști dascăli de prestigiu ai acestei școli (profesori și maiștri-instructori), dar și din alte instituții de învățământ (Școala Gimnazială Nr. 3, Colegiul Economic Mangalia), reprezentanți ai Asociației Cultul Eroilor, elevi ai primei promoții, de acum 40 de ani, cercetători științifici, pensionari ș.a., posibilitatea să-și elucideze câteva dintre misterele acestui moment istoric.

Adunarea a fost deschisă de către directoarea acestui lăcaș de educație, dna profesoară Mihalache Corina-Iuliana, umanistă desăvârșită, versată deja și d-ei în domeniul literar, prin câteva cărți de specialitate și revista „Dobrogea literară”.

Cunoscuta scriitoare Emilia Dabu, președinta celebrului club de promovare a artelor „Solteris”, a făcut o prezentare reușită, incitantă la o lectură integrală a cărții, aflată deja în posesia bibliotecii (una din cele mai mari de acest gen din județ), alături de alte apariții editoriale ale aceluiași autor, printre care, desigur, și revista „Arma Pontică”, al cărei redactor-șef este.

Luând, apoi, cuvântul, dl profesor Ogrinjea Adrian, repondent la vastul chestionar conceput de către scriitor, a punctat meritele lucrării, printre acestea și acela că ea era necesară, în perspectiva unor viitoare abordări a acestui delicat subiect, apreciind pozitiv curajul și documentarea autorului.

Cuvintele dlui Ninu Emil-Corneliu au fost ascultate cu același interes de auditoriu, mai ales că ideile esențiale au vizat și aportul cadrelor didactice la derularea marilor evenimente legate de istoria noastră națională.

În continuare, a arătat d-sa, este încă dificilă cercetarea și culegerea datelor despre un moment încă proaspăt în memoria noastră, devreme ce, sub scuza regimului „documentelor clasificate”, unii funcționari obstrucționează, mai mult sau mai puțin intenționat, dreptul la informare. Spre final, a punctat necesitatea cunoașterii revoluționarilor din fiecare localitate, acolo unde aceștia, într-adevăr, au existat, mai ales a martirilor. Cum Mangalia a înregistrat, datorită stării de confuzie create în rândul armatei și, desigur, al populației, trei sacrificii supreme, se cuvine să le aducem omagiul și recunoștința noastră. Surprinzătoare este și lista celor 76 de revoluționari existenți în localitate, cărora le-au fost acordate drepturi variate, precum punerea în posesie cu terenuri.

Mulțumind pentru posibilitatea de a evidenția și retrăi zilele unui Decembrie de foc, ce a avut drept consecințe și stârnirea unui „ierni a vrajbei noastre”, autorul a sugerat slujitorilor școlii editarea unei cărți despre acest prestigios lăcaș de educație și instrucție, în perspectiva sărbătoririi a 40 de ani de la înființarea lui, în 1975, sub patronajul, pe atunci al Ministerului Apărării Naționale.

Invitații s-au retras, apoi, în sala Centrului de Documentare și Informare, unde au putut aprecia expoziția de cărți a autorului sau colecția revistei pe care o coordonează, și, desigur, pentru a schimba opinii despre lucrarea editată sau pentru a derula parte dintre clipele astrale pe care le-au trăit ei înșiși.

Biroul Subfilialei Mangalia

a Asociației Naționale CULTUL EROILOR „Regina Maria”